Aktualności

Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania w dniu 24 stycznia 2017 roku przydzieliła lokale mieszkalne

Lista osób, którym Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. 
w dniu 24 stycznia 2017 roku  

1)      Damian Kozłowski, Aneta Augustyniak - przydział lokalu mieszkalnego nr 8w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2),
2)      Karol i Katarzyna Czerkas - przydział lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 53,50 m2),
3)      Michał i Ewelina Charubin - przydział lokalu mieszkalnego nr8 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal trzypokojowy, powierzchnia 67,40 m2), 
4)      Dorota Latos - przydział lokalu mieszkalnego nr22w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce ( lokal dwupokojowy, powierzchnia 59,30 m2),
5)      Iwona Pieńdak - przydział lokalu mieszkalnego nr 26w budynku „G”przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 59,30 m2), 

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie  protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 24 stycznia 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 31 stycznia 2017 roku.

Back to Top