Aktualności

Lista osób, którym Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. w dniu 7 kwietnia 2017 roku


1)      Malwina i Hubert Kruczyk - przydział lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 53,50 m2),

2)      Monika i Radosław Kossakowscy - przydział lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce (lokal jednopokojowy, powierzchnia 37,70 m2),

3)      Milena Jabłonowska i Łukasz Szymczyk - przydział lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 10 kwietnia 2017 roku.

Back to Top