Aktualności

Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania w dniu 4 lipca 2017 roku przydzieliła lokal mieszkalny

Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliła lokal mieszkalny nr 43 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce Państwu Dariuszowi i Ewie Barszcz.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie  protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 4 lipca 2017 roku.
Lista zostaje ogłoszona 4 lipca 2017 roku.

Back to Top