Aktualności

Lista osób, którym Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. w dniu 13 października 2017 roku

  1. Magdalena Głażewska – przydział lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2),
  2. Leszek Gumowski i Wioleta Mysiorska – przydział lokalu nr 59 w budynku przy al. Jana Pawła II 119 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 44,10 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 13 października 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 16 października 2017 roku.

 

 

Back to Top