Aktualności

Informacje związane z odbiorem odpadów komunalnych w naszym mieście

śmieciarkaW związku z wątpliwościami i sygnałami od naszych mieszkańców odnośnie mieszania rożnych frakcji odpadów komunalnych ze sobą podczas odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Informujemy, że w Ostrołęce, na wielu trasach jeżdżą nowoczesne pojazdy: śmieciarki dwukomorowe, mimo że większość mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy, wprowadzenie takich rozwiązań oznacza dla nich szereg korzyści – ekonomicznych i ekologicznych.

Pojazdy dwukomorowe pozwalają na jednoczesny odbiór dwóch różnych rodzajów odpadów. Zabudowa takiej śmieciarki jest podzielona na dwie niezależne części, a każda z nich posiada swój uchwyt do podnoszenia pojemników, zasyp oraz osobne urządzenia prasujące. Ważne, że każda z tych komór jest ważona i opróżniana osobno, tak więc odpady nie mieszają się na żadnym z etapów odbioru i transportu. Ponieważ praktyka pokazuje, że różne frakcje mogą mieć różną objętość, komory są w proporcji 70% do 30% całkowitej przestrzeni ładunkowej. Śmieciarki dwukomorowe realizują dwa rodzaje transportów: podczas jednego kursu odbierają jednocześnie zmieszane odpady i odpady biodegradowalne albo odpady selektywne: papier i plastik.

Jednakże, jeżeli pracownicy firmy odbierającej odpady podczas odbioru stwierdzą, że w pojemniku w którym według koloru pojemnika jak i jego oznakowania, powinien znajdować się konkretny rodzaj odpadów komunalnych, występuje bardzo duże zabrudzenie innymi frakcjami odpadów (szczególnie odpadami zmieszanymi), wtedy występuje wyjątek który wymusza odebranie takich odpadów jako odpady zmieszane.

Dodatkowo Wydział Gospodarki Odpadami Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. przeprowadza kontrole firmy odbierającej odpady komunalne sprawdzające prawidłowość realizowanej usługi zgodnie z zawartymi umowami na odbiór odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz spełnianie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

 

Back to Top