Aktualności

Lista osób, którym Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. w dniu 29 grudnia 2017 roku

  1. Kinga i Marek Mrozek – przydział lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 45,00 m2),
  2. Ewa Mitra – przydział lokalu nr 36 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 46,70 m2).
  3. Mariusz i Małgorzata Ciurkowscy - przydział lokalu nr 5 w budynku przy al. Jana Pawła II 134 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 46,60 m2).
  4. Oliwia i Marcin Przybyłowscy - przydział lokalu nr 28 w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2).
  5. Diana Zawalich - przydział lokalu nr 25 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 45,80 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej. 

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 29 grudnia 2017 roku.
Back to Top