Aktualności

Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy al. Jana Pawła II 138

Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce Państwu Bartłomiejowi Prusaczyk i Beacie Krzyżewskiej.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Informacja zostaje ogłoszona 25 kwietnia 2018 roku.
Back to Top