Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w Ostrołęce

Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”.

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty na opracowanie dokumentacji  projektowej technicznej zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. .pdf

2. Załączniki w wersji edytowalnej

Załacznik_nr_1_-_Formularz_oferty .docx

Załącznik_nr_5_-_wykaz_usług. docx

3.Informacja__z_otwarcia_ofert.pdf

4. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

Back to Top