Aktualności

Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce.

Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy   ul. Turskiego 4 w Ostrołęce.

1._Ogłoszenie_o_zamówieniu_579303-N-2019.pdf

2.SIWZ_SSP.pdf

3. Zmiana_SIWZ_SSP.pdf

4.Zmiana_SIWZ_na_SSP.pdf

Dokumentacja techniczna:

3.SSP-_kanalizacja_teletechniczna.zip

4.SSP_system_sygnalizacji_pożaru.zip

5.SSP__instalacja_spręzonego_powietrza.zip

6.SSP_zasilanie.zip

7.Informacja_z_otwarcia_ofert_SSP.pdf

8,Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_SSP.pdf

 

 

Back to Top