„Utrzymanie porządku i czystości powierzchni wspólnej w budynku biurowym oraz terenów zewnętrznych nieruchomości położonej przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce wraz ze środkami czystości”

„Utrzymanie porządku i czystości powierzchni wspólnej w budynku biurowym oraz terenów zewnętrznych nieruchomości położonej przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce wraz ze środkami czystości”

1. Ogłoszenie_584849-N-2020.pdf

2. SIWZ_Utrzymanie_porządku_i_czystości_NILA_15.pdf

3. Załączniki_do_SIWZ_Utrzymanie_czystosci_i_porzadku_Nila_15.docx

4. Zmiana_SIWZ_WI.1276-2020.pdf

5. Informacja_z_otwarcia_ofert_1315-2020.pdf

6. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszejn_oferty_WI.1381-2020.pdf