Dostawa paliw silnikowych do pojazdów samochodowych i maszyn Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.

Dostawa paliw silnikowych do pojazdów samochodowych i maszyn Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.

1._Ogłoszenie_o_zamówieniu_605517-N-2020.pdf

2._SIWZ_paliwa_3.11.2020.pdf

3._Załączniki_edytowalne_-_Paliwa.docx

4. Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_Paliwa_WI.1530-2020.pdf

5. Informacja_z_otwarcia_ofert_WI.1545-2020.pdf

6. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WI.1635-2020.pdf