Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Dywizjonu 303 1 w Ostrołęce.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Dywizjonu 303 1 w Ostrołęce.


Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf

Załącznik_nr._1_-_Formularz_oferty.pdf

Załącznik__nr._2_-_Projekt_umowy.pdf