Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach w zasobach Ostrołęckiego TBS w 2021 r.

Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach w zasobach Ostrołęckiego TBS w 2021 r.

1._Ogłoszenie_wymiana_okien_2021.pdf

2._Regulamin_wymiany_okien_2021.pdf

3._Instrukcja_2021.pdf

4._Wzór_wniosku_2021.pdf

5. Wykaz_lokali_najemców_którzy_zwrócili_się_o_dofinansowanie.pdf