Aktualności

Komisja Mieszkaniowa w dniu 15 października 2019 roku przydzieliła lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy al. Jana Pawła II 134 w Ostrołęce Pani Milenie Wardak.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,               07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 15 października 2019 roku.

Informacja zostaje ogłoszona 15 października 2019 roku.

Komisja Mieszkaniowa w dniu 18 września 2019 roku przydzieliła lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy al. Jana Pawła II 134 w Ostrołęce Pani Annie Waliszewskiej.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,               07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 18 września 2019 roku.

Informacja zostaje ogłoszona 18 września 2019 roku.

Ostrołęckie TBS sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Ostrołęce przy ulicy Sienkiewicza 24-26 zaprasza do składania ofert cenowych na konserwacje instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sienkiewicza 24-26 w Ostrołęce. Oferty należy złożyć w terminie do dnia   30 września 2019 roku do godz. 1200, do Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. , ul. B. Joselewicza 1 w Ostrołęce (pokój nr 1 lub 2).

Formularz oferty i zakres robót konserwacyjnych do pobrania w siedzibie Spółki ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce, pokój nr 1 lub 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 . Osoby do kontaktu: Edyta Marciniak tel. 29 765 05 07 lub Katarzyna Bożomańska tel. 29 765 05 09.
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, iż w celu usprawnienia procesu wyboru oferentów realizacji zadań wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zapewnienia nieograniczonego dostępu do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, organizuje system kierowania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców, usługodawców lub wykonawców robót budowlanych.

Do „Bazy Wykonawców” mogą zgłaszać się firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wykonawca podczas zgłoszenia dokonuje wyboru branży (rodzaju działalności), w której zainteresowany jest świadczeniem usług, realizacją dostaw lub wykonaniem robót budowlanych na rzecz Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz podmiotów którym OTBS świadczy usługę administrowania nieruchomością (np. Wspólnot Mieszkaniowych), stosownie do niżej wymienionej klasyfikacji:

 1. świadczenie usług w zakresie:
  1. projektowania,
  2. audytów i świadectw charakterystyki energetycznej,
  3. ustawiania znaków drogowych i wyznaczania miejsc parkingowych,
  4. naprawy i wymiany urządzeń na placach zabaw,
  5. utrzymania porządku w budynkach oraz wokół budynków
 2. wykonanie robót budowlanych:
  1. branża budowlana,
  2. branża elektryczna,
  3. branża sanitarna wewnętrzna,
  4. branża sanitarna zewnętrzna,
  5. roboty drogowe,
  6. rozbiórki.

Dane zgromadzone w „Bazie Wykonawców” podlegają ochronie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Podmiot zarejestrowany w „Bazie Wykonawców” w każdym czasie, bez podawania przyczyny, może zrezygnować z figurowania w „Bazie Wykonawców” zgłaszając wniosek o usunięcie swoich danych.

Rejestracja w „Bazie Wykonawców” nie rodzi po stronie Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. obowiązku wysyłania zaproszeń do składania ofert w prowadzonych postępowaniach.

Rejestracji w Bazie Wykonawców Ostrołęckiego TBS dokonuje się poprzez złożenie zgłoszenia zawierającego dane firmy oraz wskazanie obszaru zainteresowania w sekretariacie spółki pok. nr 16, I piętro przy ul. Berka Joselewicza 1, drogą pocztową na adres spółki luba na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Ostrołęce wynajmie lokal użytkowy położony w budynku przy Alei Jana Pawła II 119. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,10 m2.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny (29) 765 05 17 osoba do kontaktu Anita Pietrzak.

 

 Ostrołęckie TBS sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „IDEA” zaprasza do składania ofert cenowych na konserwacje instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej w budynkach przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” 6, 8 i 10 w Ostrołęce w terminie do dnia 26 lutego 2019 roku do godz. 1200 .

Formularz oferty i zakres robót konserwacyjnych do pobrania w siedzibie Spółki ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce, pokój nr 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 lub telefonicznie pod numerem 29 765 05 17.

 

 Montaż kładki do Muzeum Żołnierzy Wyklętych

 

IMG 2846IMG 2868IMG 2872IMG 2905IMG 2910IMG 2912IMG 2916 - KopiaIMG 2926 - KopiaIMG 2929IMG 2930IMG 2941IMG 2942IMG 2943IMG 2953

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych położonych w Ostrołęce:

ul. Kołobrzeska 15, budynek "A" - 349,89 m2,

ul. Kołobrzeska 15, budynek "E" - 99,72 m2,

ul. Dywizjonu 303 nr 1 - 258,00 m2.

Minimalna stawka czynszu wynosi 10,00 zł/m2 netto plus opłaty za media.

W przypadku wynajmu pomieszczeń w budynkach przy ul. Kołobrzeskiej 15 na cele magazynowe - minimalna stawka czynszu wynosi 6,00 zł/m2 netto plus opłaty za media.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wynajem lokalu użytkowego w Ostrołęce, ul. ." w terminie do 28 listopada 2018 roku do godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1, pokój nr 16 (sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 29 765 05 09.

 

Trwa termomodernizacja budynku przy ul. Fieldorfa Nila. Widać już efekty prowadzonych prac. Budynek całkowicie zmieni swoje dotychczasowe oblicze. Nowa elewacja będzie miała estetyczny i nowoczesny wygląd nawiązujący jednak do dotychczasowej kolorystyki.


Zadanie to Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nadzoruje jako inwestor zastępczy. Termomodernizacja finansowana jest ze środków Miasta Ostrołęki, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Wojewody Mazowieckiego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Skarbu Państwa.


Łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą około 917 tysięcy złotych.

 

IMG 9918IMG 9929IMG 9938IMG 9940IMG 9942IMG 9943IMG 9945

 

 

Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce Państwu Mariuszowi i Yanie Piórkowskim.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 16 października 2018 roku.

Informacja zostaje ogłoszona 19 października 2018 roku.

 

W sobotę, 22 września na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce odbył się piknik rodzinny „Dzień Bez Samochodu” będący kulminacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W programie przewidziano wiele atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych mieszkańców – konkursy z nagrodami, ciekawe prezentacje, występy artystyczne. Jako gwiazda wieczoru zagrał zespół Power Play oraz mega gwiazda – Ewelina Lisowska.

 

IMG 5693IMG 5694IMG 5697IMG 5698piknik 001piknik 002piknik 003piknik 004piknik 005piknik 006piknik 010piknik 012piknik 013piknik 014piknik 015piknik 016

Lista osób, którym Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.

w dniu 18 września 2018 roku.

1. Michał i Kamila Żochowscy – przydział lokalu mieszkalnego nr 47 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 44,90 m2),

2. Rafał Mażewski i Justyna Drężek – przydział lokalu nr 6 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 53,40 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 18 września 2018 roku.

Lista zostaje ogłoszona 18 września 2018 roku.

1 września obchodzona była 79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Wspólnie z przedstawicielami samorządu – prezydentem Januszem Kotowskim oraz senatorem RP Robertem Mamątowem, delegacja Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na czele z prezesem Grzegorzem Makowieckim, uroczyście złożyła kwiaty pod pomnikiem Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ulicy Kurpiowskiej. W ten sposób oddaliśmy hołd Obrońcom Ojczyzny, którzy w walkach niepodległościowych oddali własne życie.

Cześć i Chwała Bohaterom.

otbs 001

otbs 002

otbs 003

otbs 004

otbs 005

otbs 006

otbs 008

otbs 009

otbs 010

Ostrołęckie TBS spółka z o.o. w Ostrołęce zatrudni pracownika na stanowisko kierowca-mechanik

Wymagania:

- wykształcenie średnie/zawodowe,

- uprawnienia do kierowania pojazdem kat. C,

- gotowość do podjęcia pracy przy nieprzyjemnych zapachach,

- mile widziane uprawnienia a na wózki widłowe, ładowarkę teleskopową.

Oferujemy Tobie:

- stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę,

- prywatną opiekę medyczną,

- w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: bony świąteczne, dofinansowanie do

wypoczynku,

- możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź zgłosić się osobiście na adres ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ul. B. Joselewicza 1, 07-410.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Osobowych w Ostrołęckim TBS spółka z o.o.-29 765 05 00, lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy-ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018r., poz.108 ) w celu rekrutacji do pracy w Ostrołęckim TBS spółka z o.o.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym jest dobrowolne.

Dbamy o bezpieczeństwo miasta i mieszkańców. Z własnej inicjatywy zorganizowaliśmy w piątek, 17 sierpnia ćwiczenia pożarowe w Samorządowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Turskiego w Ostrołęce. Ich celem było sprawdzenie „w boju” powołanej niedawno sekcji gaśniczej składającej się z 6 pracowników sortowni.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar jednej z frakcji śmieci z przeniesieniem na teren hali sortowni, wypadek z udziałem jednego z pracowników, któremu konieczne było udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcję ratunkową miał utrudniać gęsty i gryzący dym oraz ryzyko związane z przeniesieniem się ognia na pobliskie składowisko odpadów czy halę kompostowni.

W ćwiczeniach oprócz naszej sekcji gaśniczej uczestniczyli także strażacy z JRG PSP Ostrołęka oraz strażacy ochotnicy z OSP w Rzekuniu, Lelisie i Borawem. Akcję nadzorowało kierownictwo ostrołęckiej straży pożarnej – komendant Jarosław Wilga oraz jego zastępca Grzegorz Pragacz. W ocenie komendanta Wilgi ćwiczenia przebiegły pomyślnie, pozwoliły na sprawdzenie w praktyce nabytych umiejętności przez wszystkich uczestników manewrów oraz były okazją do zapoznania się ratowników z obiektem.

- Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne zarówno dla nas jak i dla pracowników zakładu, którzy w praktyce mogą zobaczyć jak wygląda akcja gaśnicza, jak się zachować podczas ewakuacji. Strażacy z PSP jak i OSP mogą dzięki takim ćwiczeniom poznać specyfikę akcji gaśniczej w przypadku prawdziwego pożaru w tego typu zakładach – mówił podczas podsumowania ćwiczeń komendant Wilga.

Jak zapewnił prezes OTBS, Grzegorz Makowiecki, w przyszłości organizowane będą kolejne ćwiczenia a umiejętności członków sekcji gaśniczej będą stale rozwijane i doskonalone.

- Odpowiednio przeszkoleni w zakresie prowadzenia akcji gaśniczych pracownicy będą w stanie prawidłowo zareagować w przypadku wystąpienia prawdziwego pożaru. Dzięki temu ryzyko ewentualnych zagrożeń z tym związanych zostanie znacznie zminimalizowane. Bezpieczeństwo naszych pracowników a także mieszkańców Ostrołęki jest dla nas najważniejsze – mówi prezes Makowiecki.

Za udział w ćwiczeniach oraz ich sprawnym przebiegu dziękujemy dowódcom KM PSP Ostrołęka, strażakom PSP oraz OSP a także zaangażowanym w ćwiczenia pracownikom sortowni.

IMG 0810

IMG 0812

IMG 0813

IMG 0814

IMG 0819

IMG 0822

IMG 0837

IMG 0852

IMG 0854

IMG 0890

IMG 0916

IMG 0970

IMG 1079

IMG 1318

 

Nawet wakacyjna atmosfera oraz bardzo wysoka temperatura nie odstraszyły grona śmiałków, którzy w pierwsza niedzielę sierpnia zdecydowali się stanąć na starcie VI Crossu na Ostrej Łące. Bieg ten, organizowany przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia”, trwale zapisał się w kalendarzu regionalnych imprez sportowych. Trudy biegu nie były straszne reprezentantom Ostrołęckiego TBS - Grzegorzowi Makowieckiemu, Sebastianowi Matjasikowi i Adamowi Żerańskiemu, którzy z uśmiechem na ustach przekroczyli linię mety wieńcząc tym samym 7,5 kilometrową trasę. Do zobaczenia za rok!

cross

W czwartek, 12 lipca podpisano umowę na realizację największej w historii Ostrołęki inwestycji jaką jest budowa elektrowni o mocy 1 000 MW. Kontrakt zawarty z amerykańskim koncernem GE Power opiewający na łączną sumę około 6 miliardów złotych sfinansują spółki Energa i Enea. W uroczystościach odbywających się na terenie tzw "starej" elektrowni uczestniczył także prezes zarządu OTBS, Grzegorz Makowiecki.

Spółka OTBS pełniąca dotychczas rolę inwestora zastępczego m.in. przy innych dużych inwestycjach realizowanych w Ostrołęce (budowa Samorządowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych, budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych), będzie starała się o czynny udział także i w tej inwestycji.

otbs 001

otbs 002

otbs 003

otbs 004

otbs 005

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną galerią zdjęć Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych i jej najbliższej okolicy. Jak widać poniżej, natura sowicie odwdzięcza się nam za dbałość o środowisko :-)

IMG 4376

IMG 4379

IMG 4382

IMG 4392

IMG 7612

IMG 7628

IMG 7654

IMG 7662

IMG 7685

IMG 7720

IMG 7728

IMG 7759

IMG 7766

IMG 7773

IMG 7795

IMG 7822

IMG 7847

Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce Państwu Bartłomiejowi Prusaczyk i Beacie Krzyżewskiej.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Informacja zostaje ogłoszona 25 kwietnia 2018 roku.

W środę, 14 marca delegacja reprezentująca naszą spółkę – prezes Grzegorz Makowiecki oraz przedstawiciel kadry pracowników Jerzy Przestrzelski, miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Węgierskiego. Ostrołękę jak co roku odwiedzili przedstawiciele ambasady węgierskiej, by wziąć udział w uroczystościach ku czci wspólnego bohatera obu narodów, polskiego i węgierskiego – generała Józefa Bema. Nasza delegacja, oddając hołd generałowi Bemowi złożyła wieniec pod pomnikiem jednego z najważniejszych dowódców walczących o polską niepodległość w trakcie Powstania Listopadowego.

DSC00001DSC00020DSC00028DSC09900DSC09981DSC09982DSC09985DSC09986

Ostrołęckie TBS spółka z o.o. w Ostrołęce zatrudni pracownika na stanowisko sortowacz odpadów.

Wymagania: wykształcenie min. podstawowe, refleks, gotowość do podjęcia pracy przy nieprzyjemnych zapachach. Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, ładowarkę teleskopową.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uprzejmie informuje, iż od 16 lutego 2018 roku nie jest zarządzającym Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne,

07-410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 12.

Telefon kontaktowy: 29 -691 14 07
Szanowni Państwo,

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ Bank, do którego należy wpłacać opłaty za mieszkanie.
Z dniem 5 lutego 2018 r. najemcy mieszkań wszystkie opłaty za mieszkanie powinni wpłacać przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A. Oddział Ostrołęka nr 89 1020 3802 0000 1802 0219 4983 lub przy użyciu książeczki opłat, którą można odebrać w siedzibie Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. przy ulicy Berka Joselewicza 1, w pokojach nr 21 oraz 23.                                          
Wpłat gotówkowych można dokonywać w dwóch oddziałach Banku:

- PKO BP S.A. przy ulicy Bogusławskiego 22
Godziny otwarcia: Pn. – Pt. 8.00 do 18.00

- PKO BP S.A. przy ulicy Fieldorfa „Nila” 13 a
Godziny otwarcia: Pn. – Pt. 10.00 do 17.00


W dniu 5 lutego 2018 roku w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań w nowym bloku położonym przy Alei Jana Pawła II 138 A w Ostrołęce.
Z rąk Pana Prezydenta Janusza Kotowskiego klucze otrzymało 36 rodzin.

Budowa najnowszego bloku rozpoczęła się w październiku 2016 roku. Zakończenie nastąpiło w styczniu 2018 roku. W budynku znajduje się 36 mieszkań i 2 lokale usługowe. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 1 963,90 m2. Powierzchnia użytkowa lokali usługowych wynosi 243,10 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 2 207 m2. Budynek został wybudowany z wysokiej jakości materiałów oraz w oparciu o najnowsze technologie. Koszt budowy 1 m2 mieszkania wyniósł 2 926,56 zł. Całkowite koszty budowy wyniosły około 7 milionów złotych. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowił nieco ponad 3 miliony złotych. Pozostałą część stanowiły wpłaty z partycypacji oraz wkład własny Samorządu.

Mieszkania zostały przydzielone przez Komisję Mieszkaniową na posiedzeniu Komisji w dniu 9 listopada 2016 roku. Osoby, które otrzymały przydział mieszkań podpisały umowy
w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań. Wysokość partycypacji wynosiła 25 % kosztów budowy lokalu.

 DSC1658 DSC1664 DSC1668 DSC1688 DSC1646 DSC1704 DSC1714 DSC1741 DSC1742 DSC1752 DSC1768 DSC1783 DSC1787 DSC1794 DSC1812 DSC1855

Uprzejmie informujemy, że w Ostrołęckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. 12 stycznia 2018r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za dzień 6 stycznia 2018r. (Święto Trzech Króli)

 

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - nieruchomości zamieszkałe 2018r. :

Sektor 1,  
Sektor 2,   Sektor 3,   Sektor 4,

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - nieruchomości niezamieszkałe 2018r. :

Sektor 1,   Sektor 2,   Sektor 3,   Sektor 4,

 

 1. Kinga i Marek Mrozek – przydział lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 45,00 m2),
 2. Ewa Mitra – przydział lokalu nr 36 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 46,70 m2).
 3. Mariusz i Małgorzata Ciurkowscy - przydział lokalu nr 5 w budynku przy al. Jana Pawła II 134 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 46,60 m2).
 4. Oliwia i Marcin Przybyłowscy - przydział lokalu nr 28 w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2).
 5. Diana Zawalich - przydział lokalu nr 25 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 45,80 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej. 

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 29 grudnia 2017 roku.
Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy w gronie najbliższych. To  wspólne słuchanie i śpiewanie  kolęd. Czas, kiedy gasną waśnie, milkną spory. Czas dzielenia się opłatkiem i składania życzeń. Wówczas wszyscy ochoczo  gromadzą się przy wigilijnym stole, przy choince i przy żłóbku z nowo narodzonym Zbawicielem.

W takiej właśnie – świątecznej atmosferze spotkali się pracownicy Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W wigilijnym spotkaniu, które odbyło się we wtorek, 12 grudnia, uczestniczyli m.in. prezes OTBS Grzegorz Makowiecki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski, ksiądz Wiesław Białczak, członek rady nadzorczej Tadeusz Romanowski oraz około 80-cio osobowa kadra pracowników.

Po wspólnej modlitwie i tradycyjnym „opłatku” oraz życzeniach przyszła pora na świąteczny posiłek i wspólne kolędowanie przy gitarowym akompaniamencie Piotra Grzyba.

123456789101112131415161718

 

Dołożyliśmy swoją „cegiełkę” przy budowie nowej noclegowi dla osób bezdomnych, która powstała przy ulicy Kołobrzeskiej w Ostrołęce. Nasza rola polegała na przeprowadzeniu modernizacji instalacji elektrycznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. Zlecone nam prace wykonaliśmy nieodpłatnie.

Nowa noclegownia będzie stanowiła schronienie dla kilkudziesięciu mężczyzn z terenu Ostrołęki.

13 23 3345678

 

śmieciarkaW związku z wątpliwościami i sygnałami od naszych mieszkańców odnośnie mieszania rożnych frakcji odpadów komunalnych ze sobą podczas odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Informujemy, że w Ostrołęce, na wielu trasach jeżdżą nowoczesne pojazdy: śmieciarki dwukomorowe, mimo że większość mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy, wprowadzenie takich rozwiązań oznacza dla nich szereg korzyści – ekonomicznych i ekologicznych.

Pojazdy dwukomorowe pozwalają na jednoczesny odbiór dwóch różnych rodzajów odpadów. Zabudowa takiej śmieciarki jest podzielona na dwie niezależne części, a każda z nich posiada swój uchwyt do podnoszenia pojemników, zasyp oraz osobne urządzenia prasujące. Ważne, że każda z tych komór jest ważona i opróżniana osobno, tak więc odpady nie mieszają się na żadnym z etapów odbioru i transportu. Ponieważ praktyka pokazuje, że różne frakcje mogą mieć różną objętość, komory są w proporcji 70% do 30% całkowitej przestrzeni ładunkowej. Śmieciarki dwukomorowe realizują dwa rodzaje transportów: podczas jednego kursu odbierają jednocześnie zmieszane odpady i odpady biodegradowalne albo odpady selektywne: papier i plastik.

Jednakże, jeżeli pracownicy firmy odbierającej odpady podczas odbioru stwierdzą, że w pojemniku w którym według koloru pojemnika jak i jego oznakowania, powinien znajdować się konkretny rodzaj odpadów komunalnych, występuje bardzo duże zabrudzenie innymi frakcjami odpadów (szczególnie odpadami zmieszanymi), wtedy występuje wyjątek który wymusza odebranie takich odpadów jako odpady zmieszane.

Dodatkowo Wydział Gospodarki Odpadami Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. przeprowadza kontrole firmy odbierającej odpady komunalne sprawdzające prawidłowość realizowanej usługi zgodnie z zawartymi umowami na odbiór odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz spełnianie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

 

W parku miejskim w Ostrołęce jak co roku odbył się rodzinny bieg mikołajkowy organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia i Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Zmagania Mikołajów odbyły się już po raz czwarty. Nieodłącznym elementem każdego uczestnika była czapka świętego Mikołaja, w której wyruszali oni na dystanse biegu na 5 km, 2 km, a także na marsz nordic walking. W biegu na 200 metrów udział wzięło 26 osób; 2,5 kilometra pokonało 27 osób; 5 km przebiegły 103 osoby, a w marszu nordic walking pomaszerowało 10 osób. Łączna liczba uczestników wyniosła 166.

W biegu dzieci na 200 metrów oglądaliśmy zaciętą walkę o zwycięstwo. Wśród dziewczynek wygrała Zofia Król z Chojnik, wyprzedzając ostrołęczanki Alicję Mąkę i Izabelę Komor. W kategorii chłopców na podium stanęli reprezentanci Ostrołęki: pierwszy był Przemysław Rusiłowicz, drugi Mateusz Zalewski, a trzeci Julian Barca. Marsz nordic walking wygrała Bożena Gąska, wyprzedzając Katarzynę Kamionowską i Ewelinę Gąskę-Prusaczyk.

Przechodzimy do biegów w kategorii open. Na dystansie 2,5 kilometra wśród pań najlepsza była Klaudia Komuda, wyprzedzając Oliwię Piotrowską i Klaudię Strębiecką. Z kolei wśród panów triumfował Adam Ząbczyński, przed Markiem Karczewskim i Wiktorem Pragaczem. Na 5 km najszybszą panią była Eliza Galińska, a kolejne miejsca zajęły Magdalena Piątak i Klaudia Baczewska. Rywalizację panów na "piątkę" wygrał Adam Piątkowski przed Adamem Ząbczyńskim i Arkadiuszem Borkowskim. 

img 8735 normal

img 8742 normalimg 8761 normalimg 8794 normalimg 8812 normalimg 8852 normalimg 8863 normalimg 8869 normal

 

Znamy laureatów drugiej edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pod hasłem „Drugie życie śmieci”.

Konkurs o tematyce związanej z powtórnym wykorzystaniem odpadów komunalnych „Drugie życie śmieci” skierowany był do uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Ostrołęki. Druga edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Otrzymaliśmy około 40 prac wykonanych przez uczniów klas IV – VIII.

We wtorek, 14 listopada podczas posiedzenia komisji konkursowej wyłoniono zwycięzców konkursu. Jury w składzie: Marianna Grzyb, Urszula Godlewska, Marcin Zych, Edyta Marciniak miała spore kłopoty z wybraniem tych najlepszych, bowiem – jak wszyscy zgodnie przyznali – wszystkie prace konkursowe były wyjątkowe. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany.

Ostatecznie jednak po długich i emocjonujących obradach zdecydowano wybrać laureatów. Poniżej werdykt jury:

I miejsce: Paweł Piórkowski – Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce: Oskar Ruszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 10
III miejsce: Angelina Staszewska – Szkoła Podstawowa nr 10
IV miejsce: Angelika Gorzęda – Szkoła Podstawowa nr 10

Wyróżnienia:
Piotr Piórkowski – Szkoła Podstawowa nr 10
Filip Nguyen – Szkoła Podstawowa nr 10
Aleksander Paliwoda  - Szkoła Podstawowa nr 6
Maciej Płoski – Szkoła Podstawowa nr 10
Kinga Dzbeńska – Szkoła Podstawowa nr 5
Mieszko Dobkowski – Szkoła Podstawowa nr 10
Karolina Grabowska – Szkoła Podstawowa nr 6
Hanna Zalewska – Szkoła Podstawowa nr 10
Gabrysia Laskowska – Szkoła Podstawowa nr 1
Anna Baczewska – Szkoła Podstawowa nr 10
Klaudia Opęchowska – Szkoła Podstawowa nr 1
Kacper Sobociński – Szkoła Podstawowa nr 6
Łucja Kaliszewska – Szkoła Podstawowa nr 10

Pozostałe osoby biorące udział  w konkursie otrzymają nagrody pocieszenia.
Wyróżnienie poza konkursem: Przemysław Rębała – Szkoła Podstawowa nr 10.

O oficjalnym wręczeniu nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

I miejsce

Miejsce 1 2Miejsce 1

II Miejsce

Miejsce 2Miejsce 2 2

III Miejsce

Miejsce 3

IV Miejsce

Miejsce 4

 

 

Uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2017r. (piątek) w Ostrołęckim towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest dniem WOLNYM OD PRACY za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r. (za wyjątkiem pracowników robotniczych Wydziału Konserwacji Instalacji oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych).

 1. Magdalena Głażewska – przydział lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2),
 2. Leszek Gumowski i Wioleta Mysiorska – przydział lokalu nr 59 w budynku przy al. Jana Pawła II 119 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 44,10 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 13 października 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 16 października 2017 roku.

 

 

sam

W ramach edukacji ekologicznej Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowało konkurs skierowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Ostrołęki. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.

Konkurs organizowany jest pod hasłem „Drugie życie śmieci”. Jego celem jest propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat ekologii i troski o środowisko naturalne, kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska, promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój umiejętności plastycznych.

Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką plastyczną przestrzennej pracy z wykorzystaniem odpadów. Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł i styl wykonania. Termin  składania prac upływa 31 października. Autorzy najlepszych prac wyłonieni przez komisję konkursową otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

I nagroda – laptop
II i III nagroda – tablet
IV nagroda – aparat fotograficzny

Ogłoszenie wyników odbędzie się 14 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie organizatora przy ulicy Berka Joselewicza 1.

Ze zgłoszonych do konkursu prac przygotowana zostanie wystawa.

REGULAMIN KONKURSU "DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI"

Wszelkich dodatkowych informacji, związanych z Konkursem, udziela Urszula Godlewska Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Odpadami, mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie po nr tel. 29 765-05-21, bądź osobiście w siedzibie Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. B. Joselewicza 1, pok. nr 5.

W poniedziałek, 3 października odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w konsorcjum z firmą WDI prowadzi nadzór inwestorski nad budową pierwszego takiego muzeum w Polsce.

W uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego udział wziął m.in. wicepremier prof. Piotr Gliński minister kultury i dziedzictwa narodowego, parlamentarzyści z naszego regionu, przedstawiciele duchowieństwa, władz centralnych i samorządowych a także reprezentanci weteranów i ich rodzin. W tej jakże ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć także przedstawicieli naszej spółki, zarządu oraz pracowników OTBS, którzy na co dzień nadzorują prace związane z budową muzeum. 

12345678910111213

Informacja o mieszkaniach do wynajęcia!


Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. informuje, że posiada dwa lokale mieszkalne na wynajemod 1 grudnia 2017 roku:

1.        lokal nr 11 w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,00 m2. Jest do mieszkanie dwupokojowe, usytuowane na III piętrze.

2.        lokal nr 59 w budynku przy al. Jana Pawła II 119 w Ostrołęce. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,10 m2. Jest do mieszkanie dwupokojowe, usytuowane na I piętrze.

Bliższych informacji dotyczących w/w lokali można uzyskać bezpośrednio u pracowników spółki w pokoju nr 2, jak również pod numerem telefonu 29 765 05 09. Wszystkich zainteresowanych przydziałem lokalu zapraszamy do złożenia wniosku w terminie do 12 października 2017 roku.W przypadku uzyskania przydziału lokalu wymagana jest wpłata partycypacji i kaucji mieszkaniowej.Oto, co ekipy pracujące wykopały podczas prac ziemnych na terenie budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wśród znalezionych przedmiotów są: stary kubek, klucz, młotek, cegła z wyrytą nazwą „Wojciehowice” oraz element starego ogrodzenia. Każdy z przedmiotów, które został odnaleziony przekazano dyrekcji muzeum. Ciekawostka , na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę jest napis na cegle " Wojciehowice " przez samo "h" . Cisnie sie pytanie, jesli cegła jest z położonych opodal  Wojciechowic, to czy obecnie nazwa tej miejscowości jest prawidłowo pisana?

DSC00416

DSC00417

DSC00418DSC00419DSC00420DSC00421DSC00422DSC00435DSC00436

Bardzo intensywne prace od kilku dni można zaobserwować w miejscu dawnego aresztu śledczego. Ogromna wiertnica nie bez trudu wykonuje otwory o głębokości 7,5 m, w których znajdzie się 60 stalowych pali zabezpieczających wykop i stabilizujących grunt pod budynek przyszłego Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Przebieg tych specjalistycznych prac przedstawia poniższy materiał wideo oraz zdjęcia. Zapraszamy do ich obejrzenia!

DSC02483

 DSC02485

DSC02494

DSC02491

DSC02504

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców budynku przy al. Jana Pawła II 119 dokonano montażu ogrodzenia osłaniającego plac zabaw dla dzieci. Zamontowaliśmy również próg spowalniający z oznakowaniem pionowym. Są to kolejne inwestycje mające na celu podniesienia jakości życia naszych najemców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najmłodszych lokatorów.

IMG 20170816 092707IMG 20170816 092755

Pierwsza niedziela sierpnia upłynęła w Ostrołęce pod znakiem aktywności fizycznej. Szczytna idea oraz szereg różnorodnych atrakcji zorganizowanych w ramach pikniku trzeźwościowego Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” spowodowały, że okolice Stadionu Miejskiego były tego dnia wyjątkowo oblegane. 
Jedną z głównych atrakcji dnia był bieg przełajowy Cross na Ostrej Łące. Na tej niezwykle ciekawej, lecz wymagającej trasie nie mogło zabraknąć reprezentantów Ostrołęckiego TBS. Grzegorz Makowiecki, Sebastian Matjasik oraz Adam Żerański ukończyli bieg na dystansie 7,5 kilometra. Zmęczeni, acz szczęśliwi zgodnie zadeklarowali na mecie, że z pewnością nie zabraknie ich również w przyszłorocznej edycji biegu.

bieg cross

Z dniem 1 lipca w całym kraju weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą ujednolicenia oznakowania poszczególnych koszy na segregowane śmieci. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowało specjalną „ściągawkę”, która ułatwić ma prawidłową segregację śmieci.

Przed siedzibą OTBS przy ulicy Berka Joselewicza ustawiliśmy specjalnie oznakowane pojemniki przeznaczone na poszczególne frakcje śmieci. Kolorystyka pojemników i ich opis dostosowane zostały do obowiązującego od 1 lipca ujednoliconego oznakowania koszy na segregowane odpadki.

Śmieciowa „ściągawka” podświetlana dodatkowo po zmroku znajdująca się przy siedzibie OTBS ma za zadanie ułatwić i utrwalić mieszkańcom miasta jak prawidłowo segregować odpady.

Zgodnie z nowym oznakowaniem, do pojemników w kolorze brązowym wrzucamy biodegradowalne frakcje śmieci. Pojemnik żółty służy do metali i tworzyw sztucznych. Oddzielnie segregujemy także szkło, na które przeznaczone zostały pojemniki w kolorze zielonym. Niebieski pojemnik przeznaczono na papier i makulaturę. Na odpady zmieszane wykorzystywany jest pojemnik w kolorze czarnym.

Zachęcamy jednocześnie do segregacji śmieci w firmach i gospodarstwach domowych. Pozwoli nam to na oszczędzenie znacznych w skali roku wydatków związanych z gospodarką odpadami przyczyniając się jednocześnie do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

p1

p2

p3

p4

p5

 

Oficjalnie rozpoczyna się budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Umowa z wykonawcą została podpisana, a plac budowy przekazany. Niebawem wmurowanie kamienia węgielnego.

W piątek, 14 czerwca uroczyście podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Inwestycję tę, w całości finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiewającą na kwotę ponad 23 milionów złotych, zrealizuje firma Budimex SA. Umowę podpisali przedstawiciel wykonawcy, Jacek Karczewski - dyrektor MŻW, Janusz Kotowski - prezydent Ostrołęki oraz Grzegorz Makowiecki - wiceprezes OTBS. Kilka dni po podpisanej umowie teren budowy oficjalnie został przekazany wykonawcy.

Ostrołęckie TBS w konsorcjum z firmą WDI w imieniu samorządu Ostrołęki sprawować będzie nadzór inwestorski nad realizowanym zadaniem. Z ramienia naszej spółki projekt nadzorował będzie pan inżynier Marian Budny.

Już wkrótce na placu budowy pojawią się pierwsze maszyny, a obecnie trwają ustalenia dotyczące uroczystego wmurowania kamienia węgielnego.
 

1

2

3

4

5

 

Plac zabaw, który powstał dwa lata temu obok budynków przy ulicy Bohaterów Warszawy 35 i 37 wymagał już zaspokojenia rosnących potrzeb najmłodszych mieszkańców największego i najstarszego budynku Ostrołęckiego TBS. Przy al. Jana Pawła II 119, w miejsce kilku wyeksploatowanych zabawek, zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, które mamy nadzieję, że przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Ci pierwsi zresztą, już na etapie montażu, żywo interesowali się postępem prac, wykazując się przy tym dość zaawansowaną wiedzą z technik montażu, co zauważyli również pracownicy producenta urządzeń. Zapewne ta nowa atrakcja umili wakacyjny czas naszym mieszkańcom!

111a

111b

111c

Okres wakacji to czas, w którym zdecydowanie zwiększa się aktywność dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu. W związku z tym Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. przygotowało dla mieszkańców budynków z zasobu Spółki zewnętrzne urządzenia fitness zamontowane w sąsiedztwie budynku przy al. Jana Pawła II 134. Lokalizacja tych urządzeń na terenie obejmującym boisko do koszykówki oraz piłki nożnej pozwoli wszystkim zainteresowanym korzystać z a kompleksu sportowego w sposób bezpieczny i nieuciążliwy dla pozostałych mieszkańców osiedla. O zapotrzebowaniu na tego typu urządzenia, poza licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców, niech świadczy fakt, że pierwsi użytkownicy skorzystali z nich już chwilę po ukończeniu prac montażowych!

 

4

URZADZENIA TRZY

1a

Osiedle Ostrołęckiego TBS po raz kolejny znalazło się na trasie przejazdu Radosnego Świetlicobusu. Przez kilka godzin jego postoju uśmiech nie schodził z twarzy kilkudziesięciorga dzieci korzystających w tym dniu z bogatej oferty gier i zabaw przygotowanych i prowadzanych przez animatorów oraz wolontariuszy! Dziękujemy i zapraszamy ponownie!


 

44484950

Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliła lokal mieszkalny nr 43 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce Państwu Dariuszowi i Ewie Barszcz.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie  protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 4 lipca 2017 roku.
Lista zostaje ogłoszona 4 lipca 2017 roku.

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. informuje, że posiada lokal mieszkalny nr 43 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce na wynajem od 1 września 2017 roku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,70 m2. Jest do mieszkanie dwupokojowe, usytuowane na II piętrze. Bliższych informacji dotyczących lokalu można uzyskać bezpośrednio u pracowników spółki w pokoju nr 2, jak również pod numerem telefonu 29 765 05 09. Wszystkich zainteresowanych przydziałem lokalu zapraszamy do złożenia wniosku w terminie do 28 czerwca 2017 roku. W przypadku uzyskania przydziału lokalu wymagana jest wpłata partycypacji i kaucji mieszkaniowej.
20 lecie otbs

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji spółka przygotowała wiele atrakcji dla mieszkańców administrowanych przez siebie zasobów mieszkaniowych oraz mieszkańców Ostrołęki.

2 czerwca na osiedlu bloków OTBS przy alei Jana Pawła II odbędzie się festyn rodzinny z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia istnienia spółki. Na swoje urodziny Ostrołęckie TBS przygotowało moc atrakcji. Jedną z nich będzie koncert z udziałem gwiazd muzyki disco polo – Power Boy i grupy Eratox.


W programie rodzinnego festynu, który odbędzie się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy alei Jana Pawła II przewidziano m.in. konkursy z nagrodami, ściankę wspinaczkową, dmuchaną zjeżdżalnię, basen z piłeczkami, foto budkę, turniej rodzinny, grill oraz pokaz sztucznych ogni.

Początek imprezy o godzinie 17:00

 

Nagrodę główną w konkursie "WYGRAJ SAMOCHÓD NA WEEKEND" wygrał Pan Sebastian Frątczak

 

Regulamin konkursu „WYGRAJ SAMOCHÓD NA WEEKEND”

1-page-0012-page-0013-page-0014-page-001

Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliłalokal mieszkalny nr 14 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce Państwu Damianowi Kozłowskiemu i Anecie Augustyniak.


Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie  protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 24 kwietnia 2017 roku.


wywozodpadowwielkogabarytowych

W okresie wiosennych porządków wiele osób zastanawia się, co zrobić np. ze zużytymi , starymi meblami, dywanami i innymi podobnymi odpadami. Poniżej zamieszczamy przydatny poradnik określający zasady obowiązujące zarówno właścicieli domów jednorodzinnych jaki i mieszkańców bloków.

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządzający systemem odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Miasta Ostrołęki kierując się dobrem mieszkańców oraz wyjaśniając wątpliwości co możemy wystawić w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych informuje, iż są to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w pojemniku np.: stoły, szafy, szafki, regały, krzesła, sofy, wersalki, kanapy, fotele, meble ogrodowe, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów...

ODPADY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Odpady z budowy, remontu czy demontażu - gruz, pustaki, ceramika budowlana, (cegły, terakota, gres), płoty, deski drewniane z rozbiórki starych budynków, okna, drzwi, ceramika sanitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki) dostarczmy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zużyte opony dostarczamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub serwisów samochodowych, stacji demontażu pojazdów i wulkanizacyjnych.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne dostarczamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub do zorganizowanego przez firmę ElektroEko punktu zlokalizowanego na parkingu sklepu E.Leclerc w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 9:00 do 14:00.

Odpady ogrodowe (drobne gałęzie, trawa, liście) dostarczamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub po odpowiednim przygotowaniu wystawiamy do odbioru w dniu odbioru odpadów biodegradowalnych.1)      Malwina i Hubert Kruczyk - przydział lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 53,50 m2),

2)      Monika i Radosław Kossakowscy - przydział lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce (lokal jednopokojowy, powierzchnia 37,70 m2),

3)      Milena Jabłonowska i Łukasz Szymczyk - przydział lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 10 kwietnia 2017 roku.

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. informuje, że posiada lokal mieszkalny nr 21 w budynku przy   al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce na wynajem od 1 czerwca 2017 roku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,70 m2. Jest to mieszkanie jednopokojowe, usytuowane na parterze. Bliższych informacji dotyczących lokalu można uzyskać bezpośrednio u pracowników spółki w pokoju nr 2, jak również pod numerem telefonu 29 765 05 09. Wszystkich zainteresowanych przydziałem lokalu zapraszamy do złożenia wniosku w terminie do 5 kwietnia 2017 roku.  

W przypadku uzyskania przydziału lokalu wymagana jest wpłata partycypacji i kaucji mieszkaniowej.


Lista osób, którym Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. 
w dniu 24 stycznia 2017 roku  

1)      Damian Kozłowski, Aneta Augustyniak - przydział lokalu mieszkalnego nr 8w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2),
2)      Karol i Katarzyna Czerkas - przydział lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 53,50 m2),
3)      Michał i Ewelina Charubin - przydział lokalu mieszkalnego nr8 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal trzypokojowy, powierzchnia 67,40 m2), 
4)      Dorota Latos - przydział lokalu mieszkalnego nr22w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce ( lokal dwupokojowy, powierzchnia 59,30 m2),
5)      Iwona Pieńdak - przydział lokalu mieszkalnego nr 26w budynku „G”przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 59,30 m2), 

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie  protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 24 stycznia 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 31 stycznia 2017 roku.

Lista osób, którym Komisja do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. 
w dniu 24 stycznia 2017 roku  


1)      Damian Kozłowski, Aneta Augustyniak - przydział lokalu mieszkalnego nr 8w budynku przy al. Jana Pawła II 138 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 47,00 m2),
2)      Karol i Katarzyna Czerkas - przydział lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 53,50 m2),
3)      Michał i Ewelina Charubin - przydział lokalu mieszkalnego nr8 w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal trzypokojowy, powierzchnia 67,40 m2), 
4)      Dorota Latos - przydział lokalu mieszkalnego nr22w budynku „G” przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce ( lokal dwupokojowy, powierzchnia 59,30 m2),
5)      Iwona Pieńdak - przydział lokalu mieszkalnego nr 26w budynku „G”przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 59,30 m2), 

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,               07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie  protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania z dnia 24 stycznia 2017 roku.

Lista zostaje ogłoszona 31 stycznia 2017 roku.

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o zaprasza dzieci do korzystania z sezonowej ślizgawki położonej na terenie boiska przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce. Z obiektu można korzystać bezpłatnie. Osoby korzystające powinny posiadać własne łyżwy.

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. sprzeda dwa lokale usługowe o powierzchni 115,60 m2 i 127,50 m2 w nowo budowanym budynku mieszkalnym przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (od strony ulicy Kaczyńskiej, osiedle Stacja).

Oferty na zakup lokali proszę składać w terminie do 31 grudnia 2016 roku do godziny 14.00 w siedzibie Spółki - Ostrołęka, ul. Berka Joselewicza 1, sekretariat.

Szczegółowy opis lokalizacji, wykończenia i warunków sprzedaży dostępne do pobrania na stronie www.otbs.com.pl/ostroleckie-tbs/uslugowe.

 

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 roku wybrała – Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz ul. Piotrkowska 270 XIVp. lok. 1408, 90 – 361 Łódź. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 1. Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. informuje, że zakończony został nabór wniosków na mieszkania w nowo budowanym budynku "G" przy al. Jana Pawła II.
 2. Wnioski na wynajem mieszkania opróżnionego przez poprzedniego najemcę można składać na bieżąco. Dodatkowo nabór chętnych na mieszkania "z odzysku" będzie każdorazowo ogłaszany przez Spółkę na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy. Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem http://otbs.com.pl/ostroleckie-tbs/dokumenty-do-pobrania.html bądź bezpośrednio w siedziebie spółki przy ul. Berka Joselewicza 1.

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. sprzeda dwa lokale usługowe o powierzchni 115,60 m2 i 127,50 m2 w nowo budowanym budynku mieszkalnym przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce (od strony ulicy Kaczyńskiej, osiedle Stacja).

Oferty na zakup lokali proszę składać w terminie do 31 grudnia 2016 roku do godziny 14.00 w siedzibie Spółki - Ostrołęka, ul. Berka Joselewicza 1, sekretariat.

Szczegółowy opis lokalizacji, wykończenia i warunków sprzedaży dostępne do pobrania na stronie www.otbs.com.pl/ostroleckie-tbs/uslugowe.

 

 

W poniedziałek, 5 września mieliśmy zaszczyt gościć na terenie zarządzanej przez nas Samorządowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych, delegację z tureckiego miasta Kemer. Po terenie zakładu delegację z Turcji oprowadzili: prezes OTBS Artur Ciecierski, wiceprezes spółki Grzegorz Makowiecki, kierownik zakładu Paweł Bałon, zastępcy kierownika Grzegorz Bedra i Michał Sznyter. Ze strony tureckiej w skład delegacji weszli Elmas Demir - specjalistka ds. PR w Kemer oraz architekt miejski Sanel Gul. Była to historyczna, pierwsza wycieczka zwiedzająca ostrołęcki SSOK. Dotychczas stację segregacji, w ramach edukacji ekologicznej, zwiedzali studenci uczniowie i przedszkolaki.


Nasi goście, przedstawiciele miasta partnerskiego Ostrołęki, odwiedzili instalację przy ulicy Turskiego, by wymienić się doświadczeniami i zapoznać z nowoczesną technologią, którą planują zastosować także w swoim mieście.


1)      Karolina Mamątow – Pezowicz i Adrian Pezowicz – lokal mieszkalny nr 19 przy al. Jana Pawła II 134,

2)      Tobiasz Giers – lokal mieszkalny nr 17 przy al. Jana Pawła II 134,

3)      Małgorzata Laskowska – lokal mieszkalny nr 15 przy al. Jana Pawła II 132.

Zainteresowani mogą składać umotywowane odwołania w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka.

Odwołanie rozpatruje Rada Nadzorcza, decyzja jest ostateczna.

Lista została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 16 sierpnia 2016 roku.

Lista zostaje ogłoszona 17 sierpnia 2016 roku.

 

 

 

Oficjalnie rozpoczynamy już realizację kolejnej inwestycji. W siedzibie naszej spółki podpisana została wczoraj umowa na budowę nowego bloku na osiedlu przy alei Jana Pawła II.

W poniedziałek, 8 sierpnia zarząd Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – prezes Artur Ciecierski i wiceprezes Grzegorz Makowiecki podpisali umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą nowego bloku na osiedlu przy alei Jana Pawła II. Zadanie to realizowało będzie konsorcjum dwóch firm – Rembud Invest (lider) i Rembud sp. z o.o. Umowę ze strony wykonawcy podpisał prezes zarządu, Paweł Fronczak.

Pierwsze prace rozpoczną się z końcem sierpnia a przewidywany czas realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2017 roku. W nowym budynku zaprojektowano 36 lokali mieszkalnych o powierzchni od 36 do 70 m2.

 

 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przypomina, że od 1 sierpnia osobno segregujemy szkło.

Szkło należy wyrzucać do pojemników w kolorze zielonym, które dotychczas używane były głównie do odpadów zmieszanych. Zgodnie z nowymi zasadami - odpady zmieszane powinny być natomiast umieszczane w pojemnikach czarnych.

Rozumiejąc konieczność przystosowania się do nowych regulacji informujemy, że w okresie przejściowym możliwe jest używanie dla odpadów zmieszanych dotychczasowych pojemników (w innych kolorach niż czarny), pod warunkiem ich odpowiedniego oznakowania. Odpowiednie naklejki udostępnia nieodpłatnie OTBS.

Można prowadzić również selektywne gromadzenie odpadów w odpowiednio oznakowanych foliowych workach.

 

 

W dniach od 10 do 17 lipca w Helsinkach odbywały się 9. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych. W barwach reprezentacji Polski wystąpił Nasz Pracownik – Robert Serejko.

W narodowej kadrze na 9. Mistrzostwach Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych odbywających się w Helsinkach uczestniczył m.in. Robert Serejko, pracownik Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych. W swojej dyscyplinie – pływaniu na 50 metrów stylem klasycznym– wywalczył on brązowy medal. Jego wyjazd na mistrzostwa dofinansował samorząd Ostrołęki.


W reprezentacji kraju wystartowało 17 zawodników po transplantacjach narządów, w tym 11 po przeszczepie nerki oraz 6 po transplantacji wątroby. Zawodnicy rywalizowali w darcie, lekkiej atletyce, mini maratonie, pływaniu, tenisie ziemnym i tenisie stołowym.

 

Od 1 sierpnia osobno segregujemy szkło. Będziemy wyrzucać je do pojemników w kolorze zielonym. Tym samym liczba pojemników do segregacji wzrośnie do pięciu. Zmianę w stosunku do obecnie obowiązującego regulaminu stanowi wprowadzenie dodatkowego pojemnika na odpady szklane w kolorze zielonym i zmiana koloru pojemnika na odpady zmieszane z zielonego na czarny. W okresie przejściowym możliwe jest używanie pojemników w innym kolorze – z informacją (oznakowaniem), że zawierają odpady zmieszane.Nadal dopuszcza się selektywne gromadzenie odpadów papieru i tektury, szkła, z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych w workach foliowych odpowiednio oznakowanych.
W związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Ostrołęki w dniu 23 czerwca bieżącego roku przyjęła uchwały dotyczące gospodarki odpadami w naszym mieście.Zmienione zasady gospodarowania odpadami będą obowiązywały od 1. sierpnia 2016 r. w funkcjonującym systemie, w którym uwzględniono działającą od początku roku 2016 Stację Segregacji Odpadów, mającą status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
W celu zwiększenia efektywności systemu oraz żeby zapobiec w przyszłości wzrostowi cen za odbiór odpadów, tak jak dotychczas, systemem organizowanym przez Miasto objęci są wszyscy wytwórcy odpadów mieszkający lub działający na terenie naszego miasta. Zasady ustalone w uchwale, dotyczące sposobu zbierania, odbierania i zagospodarowania odpadów dotyczą w jednakowym stopniu wszystkich wytwarzających odpady komunalne.
Rada Miasta Ostrołęki przyjęła nowy regulamin, w którym określono zasady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i wskazano rozwiązania organizacyjne dotyczące sposobu jej prowadzenia. Ustalono także sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.
Odpady wielkogabarytowe będą nadal odbierane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z częstotliwością: raz w miesiącu w przypadku budownictwa wielorodzinnego, jak również raz na pół roku w przypadku budownictwa jednorodzinnego.
Ponadto ustanowiono pięciopojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych jako najbardziej optymalny, zarówno dla mieszkańców jak i ogólnej organizacji systemu.
Postanowienie o użytkowaniu pięciu pojemników do zbierania odpadów usprawni selektywną zbiórkę, ułatwi zorganizowanie zbierania na posesjach i odbiór odpadów.
Selektywnie będą zbierane powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony i odpady zielone.
Spełniając wymogi zmienionej ustawy, w regulaminie określono rodzaje pojemników do zbierania odpadów w następujący sposób:
- pojemnik do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych –kolor żółty,
- pojemnik do zbiórki szkła –kolor zielony,- pojemnik do zbiórki odpadów papieru i tektury –kolor niebieski,
- pojemnik do zbiórki odpadów biodegradowalnych –kolor brązowy,
Do gromadzenia odpadów zmieszanych będą stosowane pojemniki wkolorze czarnym.
Tak jak dotychczas, do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą stosowane pojemniki specjalistyczne, dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów.
Mieszkańcy naszego miasta mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady, które nie zostaną uwzględnione do odbioru przezprzedsiębiorców wyłonionych w przetargu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. gen. Tomasza Turskiego.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są odbierane, w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, powstałe podczas prac remontowych lokali mieszkalnych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpadyniebezpieczne, opony, odpady zielone oraz przeterminowane leki.
Co ważne dla mieszkańców zachowano zarówno dotychczasową metodę ustalania opłaty, jak i stawki opłat. Zasadnicza różnica w ustalaniu opłaty, zgodnie z nowymi przepisami, polega na tym, iż obecnie stawką zasadniczą jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości9,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Wyższa stawka opłaty w wysokości -13,50 złod każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, ustalona jest za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Należy zaznaczyć, że tak jak poprzednio wszyscy posiadacze Karty Wielkiej Rodziny mają prawo do dopłaty w wysokości 30% stawki opłaty w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Miasto dostarczy również worki do selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów.

  Plansze - segregacja odpadów

Stację Segregacji Odpadów Komunalnych odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu, zainteresowanych drogą, jaką przebywają śmieci od kosza do ich ponownego przetworzenia. Edukacyjne wizyty w Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych są elementem działań naszej spółki mających na celu podnoszenie świadomości wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
Wizytę, która odbyła się w czwartek, 23 czerwca poprzedziła pogadanka na temat środowiska i segregacji śmieci. Następnie dzieci, pod opieką nauczyciela i pracowników stacji zwiedzili instalację, zaglądając w każdy z interesujących je zakątków. Największym zainteresowaniem cieszyła się nowoczesna sterownia.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z EDUKACYJNEJ WYCIECZKI DO STACJI SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W OSTROŁĘCE.

 

 

 

W minioną niedzielę, 19 czerwca, uczestniczyliśmy w kolejnym festynie organizowanym dla mieszkańców Ostrołęki. Tym razem do udziału w rodzinnym pikniku zaprosiła nas Rada Osiedla Wojciechowice.

Nasze biało-zielone stoisko z eko puzzlami i konkursami cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. Dzięki naszym sympatycznym pracownikom Wojciechowice są za pan brat z segregacją śmieci i ekologią. Do zobaczenia na kolejnych festynach i piknikach!

 

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków na najem lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku przy al. Jana Pawła II. W budynku przewidzianych zostało 36 lokali mieszkalnych o powierzchni od 36 do 70 m².  Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej spółki pod adresem http://otbs.com.pl/ostroleckie-tbs/dokumenty-do-pobrania.html bądź bezpośrednio w siedzibie spółki przy ulicy Berka Joselewicza 1. Informacji dotyczących naboru można również uzyskać bezpośrednio u pracowników spółki w pokoju nr 2, jak również pod numerem telefonu 29 765 05 09. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia wniosków!.

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla poszczególnych najemców

 

DSC 0559 Kopiowanie

Takie tłumy przez nasz ekologiczny kącik zabaw jak podczas niedzielnego Festynu Dworcowego jeszcze jak dotąd się nie przewinęły. Jedną z głównych atrakcji pikniku rodzinnego na osiedlu Stacja był koncert Etny – mega gwiazdy disco polo! Także i my gościliśmy na placu dworcowym, z naszym programem edukacji ekologicznej dla najmłodszych mieszkańców miasta.

 

 

W ostatni weekend uczestniczyliśmy w wyjątkowej akcji zorganizowanej przez ostrołęckich motocyklistów. Podczas finału inicjatywy Motoserce 2016 zorganizowaliśmy ciekawe konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z ekologią, ochroną środowiska, segregacją śmieci i gospodarką odpadami.

Nasze biało-zielone stoisko odwiedziła spora grupa dzieci, dla których przygotowaliśmy atrakcyjne zabawy. Dużo frajdy naszym milusińskim sprawiły eko-puzzle i kolorowanki.

Zapraszamy wraz z samorządem Miasta Ostrołęki mieszkańców na kolejne pikniki i festyny z naszym udziałem.

 

W czwartek, 2 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce odbył się festyn rodzinny dla uczniów i ich rodziców. Do udziału we wspólnej zabawie zaproszono także i nas z naszym programem edukacji ekologicznej.

Dla uczestniczących w festynie dzieci zorganizowaliśmy blok zabaw o tematyce związanej z segregacją śmieci i gospodarką odpadami. Z dużym zainteresowaniem spotkała się nasza wystawa zatytułowana „Drugie życie śmieci” oraz eko-puzzle.

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w festynie i zapraszamy na kolejne imprezy z naszym udziałem.

  Elewacja polnocnowschodnia

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informuje, iż rozpoczęło realizację kolejnej inwestycji mieszkaniowej w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. W nowo budowanym budynku przy al. Jana Pawła II przewidziano 36 lokali mieszkalnych o powierzchni od 36,20 do 69,70 m² , a także 2 lokale usługowe. Wszystkich zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych oraz usługowych zapraszamy do złożenia wniosku o najem lokalu. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 29 765 05 09 bądź osobiście w siedzibie spółki przy ul. B. Joselewicza 1, pokój nr 2.

Spektakl "Jaś i Małgosia" 14.05.2016r.

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. odpowiedzialne za wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami, przygotowało spektakl zatytułowany „Jaś i Małgosia” w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych „Sztuka”.
Przedstawienie  w minioną sobotę, 14 maja, zobaczyć mogły dzieci z bloków administrowanych i należących do Spółki. "Jaś i Małgosia" to znana na całym świecie bajka zaadaptowana scenicznie z proekologicznym aspektem. Główni bohaterowie: Jaś i Małgosia, spacerując na łonie natury mają okazję przekonać się jak bardzo brzydko wygląda zaśmiecony, brudny las. Dzięki sprytowi udaje się im umknąć złej czarownicy. Wracając do domu sprzątają razem z widzami zaśmiecony las.
Melodyjna muzyka, wpadające w ucho liczne piosenki, bajkowa scenografia i żywa, zrozumiała nawet dla najmłodszego widza akcja, to najistotniejsze walory przedstawienia. W fabułę spektaklu wplecione są podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne. Dzieci poznają istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska.

Ekologiczne przygody Jasia i Małgosi zobaczą uczniowie i przedszkolaki z placówek edukacyjnych funkcjonujących na terenie Ostrołęki. Poniżej publikujemy harmonogram przedstawień na najbliższe dni.
16.05.2016 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Stanisława Staszica ul. Papiernicza 1 Ostrołęka, godz. 9:50, 10:50, 11:50
17.05.2016 - Przedszkole Miejskie Nr 18 ul. Karłowicza 18, godz. 9:15; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 ul. Skowrońskiego 8, godz. 10:50.
18.05. 2016 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 ul. Legionowa 17, godz. 8:30; Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Psarskiego 24, godz. 10:00; Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Prądzyńskiego 12, godz. 12:15
19.05.2016 - Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Piękna 12, godz. 10:15;
20.05.2016 - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II ul. Gen.Z.Berlinga 16, godz. 8:55, 9:50, 10:45

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Spółki istnieje możliwość dofinansowania w 50% kosztów wymiany drewnianych okien i drzwi balkonowych w lokalach najemców.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty w biurze Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. ul. Berka Joselewicza 1 pok. nr 6 lub telefonicznie 29 7650512.

Regulamin wymiany okien w lokalach najemców

 

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. wynajmie w budynku przy ulicy Kurpiowskiej 8 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 96,91 m2; 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ulicy Berka Joselewicza 1 oraz telefonicznie (29) 765-05-13.

 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oferuje wynajem miejsc postojowych w garażach.


Najemcy zasobu TBS mają możliwość wynajmu do wyłącznego użytkowania miejsca parkingowego na terenie osiedla.

 

Utrzymanie porządku i czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów zewnętrznych stanowiących własność Spółki oraz własność Miasta Ostrołęki

1. Informacja_z_otwarcia_ofert_12.11.2019.pdf

2.Zawiadominie_o_unieważnieniu_postępowania_II.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty na  likwidację podjazdu dla wózka inwalidzkiego przy budynku  ul. Gocłowskiego 3 w Ostrołece

Gocłowskiego_3_podjazd.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę okien piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 6 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WM_Partyzantów_6.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty  na  wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych  w budynku przy  ul.A.E. Fieldorfa "Nila" 24A w Ostrołęce( 10 lokali)

1.Fieldorfa_Nila_24_A_AURA_Zaprosz_wymiana_zaworów_cal_got.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty  na  wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi i zaworów odcinających w budynku przy Pl. Bema 7A w Ostrołęce

1.Bema_7A_zaproszenie_wymiana_zaworów-scalone_got.pdf

Back to Top