Aktualności

Dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4

1.Ogłoszenie_o_zamówieniu__na_paliwo_II.pdf

2.SIWZ_dostawa_paliwa_II.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie  konserwacji urządzeń Stacji Segregacji Odpadów  Komunalnych w Ostrołęce ul.Turskiego

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie__konserwac.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów serwisowych i czyszczenia przepompowni sanitarnej i deszczowej, separatorów substancji  ropochodnych i osadnika znajdujących  się na trenie ZUOK ul. Turskiego 4 w Ostrołęce

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie_przeglądów.pdf

Back to Top