O firmie

Podstawowe dane Spółki

PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI
Adres:
ul. Berka Joselewicza 1,
07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 765 05 00
Fax: 29 765 05 04
 
Nr KRS: 0000052950
REGON: 550055819
NIP: 758-15-69-833
 
Status prawny:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data założycielskiego aktu notarialnego Spółki: 19 maja 1997 roku Data wpisu do rejestru handlowego : 16.07.1997 r. Uprawnienia do prowadzenia działalności w formule TBS: Decyzja Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 24.06.1997 r. Kapitał zakładowy: 39 736 500 złotych KRS: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

PODSTAWY PRAWNE
Spółka działa na podstawie:
ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1070, z późn. zm.); ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.); ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r., Nr 09, poz. 43, z późn. zm.); ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), oraz zapisy Umowy spółki Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce.

 

Back to Top