O firmie

O firmie

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało założone na podstawie Uchwały Nr 205/XXXV/97 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 lutego 1997 roku.


W dniu 19 maja 1997 roku został podpisany akt notarialny zawiązania Spółki, a w dniu 24 czerwca 1997 roku Spółka uzyskała Decyzję rejestracyjną ówczesnego Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.  

Pierwszą inwestycją był budynek mieszkalny przy alei Jana Pawła II 119 o liczbie mieszkań 87 i powierzchni użytkowej 4.431,70m2. W kolejnych latach zaadoptowano pomieszczenia na lokal użytkowy oraz wybudowano garaże.

Kolejne inwestycje to:

- budowa dwóch budynków przy ulicy Bohaterów Warszawy 35 i 37. Łączna liczba mieszkań w obu budynkach wynosi 48, a łączna powierzchnia 2.453,20 m2. W jednym budynku zostały zlokalizowane garaże podziemne.

- osiedle przy alei Jana Pawła II o 268 mieszkaniach zlokalizowanych w 7 budynkach. Łączna powierzchnia mieszkań wynosi 14.247,54 m2. Mieszkańcy mają do dyspozycji punkt handlowy oraz miejsca parkingowe. 

 


 

 

Back to Top