Zarządzanie nieruchom.

Zarządca nieruchomości

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę w zakresie:
1)  administrowania i zarządzania nieruchomościami;
2) Konserwacja wszystkich instalacji w budynkach.
W swoich działaniach kierujemy się zasadą ochrony interesów właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.  
Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością. Pełna i profesjonalna obsługa nieruchomości oraz w przyszłości racjonalne zarządzanie, zapewni podniesienie wartości rynkowej nieruchomości, estetyki oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym.
Zlecane przez nas usługi bądź prace remontowe wykonywane są przez firmy wybrane w konkursie ofert, przetargu lub innej formie, zaproponowanej przez właścicieli nieruchomości. Wybór wykonawców zawsze jest jawny i przejrzysty.
Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonanie powierzonych nam zadań z wykorzystaniem posiadanej w tym zakresie wiedzy. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomościami, profesjonalną kadrę techniczną i finansową.
Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Back to Top