O firmie

Organy Spółki


Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jedynym udziałowcem Ostrołęckiego TBS sp. z o.o. jest MIASTO OSTROŁĘKA, które posiada 77.695 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego.

 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący – Wojciech Dorobiński

Członek - Tadeusz Romanowski - przedstawiciel Miasta Ostrołęki
Członek – Magdalena Krzysztofińska – przedstawiciel pracowników Spółki

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Grzegorz Makowiecki

Back to Top