Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany istniejącej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 19 w Ostrołęce
1._zaproszenie.pdf

2._formularz_ofertowy.pdf

3_ogólne_warunki_umowy.pdf

Back to Top