Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń sprężonego powietrza w budynku sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu serwisowego systemu układu średniego podciśnienia zespołu filtracyjnego GM-ATEX Mechanic System
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WI-598-2019.pdf
Back to Top