Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy   ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”  15 w Ostrołęce – I etap.
1._Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

2.Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia.pdf

3. SpecyfikacjaTechWykonaniaOdbioruRobot_ostroleka.pdf

4. Mapa_terenu_z_oznaczeniem_chodników_do_wykonania.pdf

5. Przedmiary:

    5.1. Przedmiar_-_Roboty_termomodernizacyjne_Osrołęka_budynek_administracyjny.pdf

   5.2.._Przedmiar_-_Montaż_drzwi.pdf

   5.3. _Przedmiar_-_Wykonanie_opaski.pdf

   5.4. _Przedmiar-_Roboty_brukarskie.pdf

   5.5_Przedmiar_-_Remont_nawierzchni_z_kostki_kamiennej.pdf

6. Dokumentacja Projektowa

     PB-A-01_297x840.pdf

    PB-A-02_297x1050.pdf

     PB-A-03_297x840.pdf

PB-A-04_297x1050.pdf

PB-A-05_297x630.pdf

PB-A-06_297x840.pdf

PB-A-07_297x630.pdf

PB-A-08_297x840.pdf

PB-A-09_297x630.pdf

PB-A-10_297x630.pdf

PB-A-11_297x630.pdf

PB-A-12_297x1050.pdf

PB-A-13_A3.pdf

PB-A-14.1_A2.pdf

PB-A-14.2_297x630.pdf

PB-A-14.3_297x630.pdf

PB-A-14.4_297x840.pdf

PB-A-15.1_A4.pdf

PB-A-15.2_A4.pdf

PB-A-15.3_A4.pdf

PB-A-15.4_A4.pdf

PB-A-15.5_A4.pdf

PB-A-15.6_A4.pdf

PB-A-15.7_A4.pdf

PB-A-15.8_A4.pdf

PB-A-15.9_A4.pdf

PB-A-15.10_A4.pdf

PB-A-15.11_A4.pdf

PB-A-15.12_A4.pdf

PB-A-15.13_A4.pdf

PB-A-15.14_A4.pdf

PB-A-15.15_A4.pdf

PB-A-15.16_A4.pdf

PB-A-15.17_A3.pdf

PB-A-15.18_A4.pdf

PB-SZT-01_A3.pdf

PB_OPIS_TECHNICZNY.pdf

7. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

8. informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

 

 

Back to Top