Aktualności

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce.

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce.

1. 2024.04.04_-_zaproszenie_do_zlozenia_oferty_ZUK.pdf

2. 2024.04.04_-_Przedmiot_i_zakres_zamówienia_ZUK.pdf.

3. 2024.04.04-_projekt_umowy_ZUK.pdf.

4. 2024.04.04_-_formularz_oferty_-ZUK.doc

Protokół_z_otwarcia_ofert_29.04.2024.pdf

Protokół_z_wyboru_najkorzystniejszej_oferty_08.05.2024.pdf

Back to Top