Aktualności

Opracowanie projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w korytarzach piwnic z doprowadzeniem punktów świetlnych do każdego pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Hallera 16 w Ostrołęce.

1. Formularz_oferty_Hallera_16.docx

2. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-_Hallera_16.pdf

 

Wykonanie prac naprawczych dot. uszkodzonej bramy wjazdowej na terenie ruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowej ,,IDEA PARK 5 i 7” przy ul. Zofii Rogalewicz w Ostrołęce.


1. Zaproszenie_ofertowe.pdf

2. Formularz_ofertowy.docx

Back to Top