Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie  konserwacji urządzeń Stacji Segregacji Odpadów  Komunalnych w Ostrołęce ul.Turskiego

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie__konserwac.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów serwisowych i czyszczenia przepompowni sanitarnej i deszczowej, separatorów substancji  ropochodnych i osadnika znajdujących  się na trenie ZUOK ul. Turskiego 4 w Ostrołęce

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie_przeglądów.pdf

Back to Top