Aktualności

Zapytanie cenowe na usunięcie nieszczelności sieci wodociągwej Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołece

1.Zapytanie_cenowe_na_usunięcie_nieszczelności_sieci_wodociągwej.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie studni chłonnych i drenażu rozsączającego na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 8 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_studnie_chłonne_Partyzantów_8.pdf
Back to Top