Aktualności

Wykonanie robót budowlanych na garażach oraz murku przy garażach przynależnych do budynku przy Alei Jana Pawła II 119 w Ostrołęce

1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_12.02.2024.pdf

2. Formularz_oferty_12.02.2024.docx

Opracowanie projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań oraz wymiany instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnicach w budynku przy ul. Kolberga 6.

1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Kolberga_6.pdf,

2. Formularz_oferty_Kolberga_6.docx.

Opracowanie projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań oraz wymiany instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnicach w budynku przy ul. Chętnika 3.

1.  Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Chętnika_3.pdf,

2. Formularz_oferty_Chętnika_3.docx,

 

 

„Przebudowa wejścia do budynku Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.”
Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766680

 

 

Wykonanie oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Kołobrzeskiej 18 oraz Ks. Mieszka I

Zapytanie_ofertowe_-_malowanie_miejsc_parkingowych.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na naprawę uszkodzenia mechanicznego balustrady kładki dla pieszych.

ZAPROSZENIE_DO_ZŁOZENIA_OFERTY_-_KŁADKA.pdf

„Dostawa drutu stalowego przeznaczonego do wiązania sprasowanych bel odpadów”
Poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/631308

 

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 z ZUK w Ostrołęce
Poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/629369

 

Opracowanie projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w korytarzach piwnic z doprowadzeniem punktów świetlnych do każdego pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Hallera 16 w Ostrołęce.

1. Formularz_oferty_Hallera_16.docx

2. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-_Hallera_16.pdf

 

„Przebudowa wejścia do budynku Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.”

Poniżej link do postępowania na platformazakupowa.pl

https://platformazakupowa.pl/transakcja/622413

Wykonanie prac naprawczych dot. uszkodzonej bramy wjazdowej na terenie ruchomości
Wspólnoty Mieszkaniowej ,,IDEA PARK 5 i 7” przy ul. Zofii Rogalewicz w Ostrołęce.

1. Zaproszenie_ofertowe_-_Rogalewicz.pdf

2. Formularz_ofertowy_-_Rogalewicz.docx

3. 20220506_083833.jpg ; 20220506_084004.jpg

 

Wykonanie prac naprawczych dot. uszkodzonej bramy wjazdowej na terenie ruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowej ,,IDEA PARK 5 i 7” przy ul. Zofii Rogalewicz w Ostrołęce.


1. Zaproszenie_ofertowe.pdf

2. Formularz_ofertowy.docx

„Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Cmentarza Miejskiego przy ul Krańcowej w Ostrołęce”
Poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/595905„Zapewnienie całodobowej, jednoosobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości położonej przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „NILA” 15 w Ostrołęce
Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/567376

Opracowanie projektu wykonawczego WLZ i instalacji elektrycznej wewnętrznej na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Gocłowskiego 3.

2022.01.20_-_wlz_goclowskiego.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej zasilania rezerwowego i oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 w części zajmowanej przez Urząd Miasta Ostrołęki


ZAPYTANIE_OFERTOWE_2021.11.12.pdf

2021.11.12_wzor_oferty.docx

 

Wymiana lamp na klatkach schodowych na lampy z czujnikiem ruchu i zmierzchu w budynkach wielorodzinnych przy ul. Goworowska 35, Partyzantów 2, Partyzantów 4, Partyzantów 6 w Ostrołęce .


2021.10.21-_ZAPROSZENIE_DO_SKLADANIA_OFERTY.pdf

2021.10.21_-Formularz_ofertowy.docx

Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia wraz z audytem energetycznym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bema 7A w Ostrołęce

 

1._Zaproszenie_Bema_7A.pdf

3._Ogólne_warunki_umowy_Bema_7A.pdf

2._Formularz_oferty_Bema_7A.docx

 

Wymiana rynien oraz rur spustowych wiatrołapów klatek schodowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce.


Link do postępowania :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/498405

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowania wniosku o ustalenie inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 30112/14 w Ostrołęce.


ZAPYTANIE_CENOWE.pdf

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego i ciągu pieszego wraz z obramowaniem kwater H12 i I12 na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej w Ostrołęce

Poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/435182

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu wykonawczego WLZ w budynku wielorodzinnym przy ul. Dywizjonu 303 1 w Ostrołęce.

Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf

Formularz_oferty.pdf

Projekt_umowy.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Dywizjonu 303 1 w Ostrołęce
Przetarg_na_wynajem_lokalu_użytkowego.pdf

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu wykonawczego WLZ do mieszkań i wymiany instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnicach w budynku przy ul Dywizjonu 303

Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf

Projekt_Umowy.pdf

Formularz_oferty.docx

Opracowanie projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań wraz z zabezpieczeniami, wymiany instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, przeniesienie opomiarowania energii elektrycznej z lokali mieszkalnych do części wspólnej budynku. Budynek wielorodzinny przy ul.Partyzantów 14

1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

2. Formularz_oferty.pdf

3. Projekt_Umowy.pdf

Zmiana_terminu_składania_ofert.pdf

Back to Top