Aktualności

Zapytanie cenowe  na naprawę obróbek blacharskich , rynien i likwidacja przecieków dachowych w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce

1.Zapytanie_cenowe__dotyczące_naprawy_obróbek_blacharskich_i_elewacji .pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany istniejącej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 19 w Ostrołęce
1._zaproszenie.pdf

2._formularz_ofertowy.pdf

3_ogólne_warunki_umowy.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie  konserwacji urządzeń Stacji Segregacji Odpadów  Komunalnych w Ostrołęce ul.Turskiego

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie__konserwac.pdf

Dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4

1.Ogłoszenie_o_zamówienu_-_paliwo.pdf

2.SIWZ_dostawa_paliwa.pdf

3.Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postępowania_-_paliwo.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów serwisowych i czyszczenia przepompowni sanitarnej i deszczowej, separatorów substancji  ropochodnych i osadnika znajdujących  się na trenie ZUOK ul. Turskiego 4 w Ostrołęce

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie_przeglądów.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych w budynku przy Al. I AWP 42 w Ostrołece

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej_na_wykonanie_wymiany_zaw.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń sprężonego powietrza w budynku sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie przeglądu serwisowego systemu oddymiającego  w hali sortowni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  przy ul. Turskiego 4 w Ostrołece

1.Zaproszenie_do_złożenia__oferty__na_wykonanie_przeglądu_serwisowego.pdf

2.Załączniki_Nr_1_Nr_2_i_Nr_3_do_zaproszenia.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu serwisowego systemu układu średniego podciśnienia zespołu filtracyjnego GM-ATEX Mechanic System
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WI-598-2019.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu serwisowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WI-597-2019.pdf

Zapytanie cenowe na likwidację wad i usterek w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
Zapytanie_cenowe_roboty_remontowe_ZUK.pdf

Zapytanie cenowe na usunięcie nieszczelności sieci wodociągwej Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołece

1.Zapytanie_cenowe_na_usunięcie_nieszczelności_sieci_wodociągwej.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego -wykonawczego – usytuowanie miejsc postojowych na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty__-_usytuowanie_miejsc_postojowych_Sienkiewicza_24-26.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie studni chłonnych i drenażu rozsączającego na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 8 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_studnie_chłonne_Partyzantów_8.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Sienkiewicza_24-26_osłona_smietnikowa.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24-26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Sienkiewicza_24-26.pdf

Dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego – tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów na stacjach paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrołęki
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ISKRA ul.dr Wiktora Stańskiego 6 w Ostrołęce

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_na_wykonanie_instalacji_monitoringu_wizyjnego.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy   ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”  15 w Ostrołęce – I etap.
1._Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

2.Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia.pdf

3. SpecyfikacjaTechWykonaniaOdbioruRobot_ostroleka.pdf

4. Mapa_terenu_z_oznaczeniem_chodników_do_wykonania.pdf

5. Przedmiary:

    5.1. Przedmiar_-_Roboty_termomodernizacyjne_Osrołęka_budynek_administracyjny.pdf

   5.2.._Przedmiar_-_Montaż_drzwi.pdf

   5.3. _Przedmiar_-_Wykonanie_opaski.pdf

   5.4. _Przedmiar-_Roboty_brukarskie.pdf

   5.5_Przedmiar_-_Remont_nawierzchni_z_kostki_kamiennej.pdf

6. Dokumentacja Projektowa

     PB-A-01_297x840.pdf

    PB-A-02_297x1050.pdf

     PB-A-03_297x840.pdf

PB-A-04_297x1050.pdf

PB-A-05_297x630.pdf

PB-A-06_297x840.pdf

PB-A-07_297x630.pdf

PB-A-08_297x840.pdf

PB-A-09_297x630.pdf

PB-A-10_297x630.pdf

PB-A-11_297x630.pdf

PB-A-12_297x1050.pdf

PB-A-13_A3.pdf

PB-A-14.1_A2.pdf

PB-A-14.2_297x630.pdf

PB-A-14.3_297x630.pdf

PB-A-14.4_297x840.pdf

PB-A-15.1_A4.pdf

PB-A-15.2_A4.pdf

PB-A-15.3_A4.pdf

PB-A-15.4_A4.pdf

PB-A-15.5_A4.pdf

PB-A-15.6_A4.pdf

PB-A-15.7_A4.pdf

PB-A-15.8_A4.pdf

PB-A-15.9_A4.pdf

PB-A-15.10_A4.pdf

PB-A-15.11_A4.pdf

PB-A-15.12_A4.pdf

PB-A-15.13_A4.pdf

PB-A-15.14_A4.pdf

PB-A-15.15_A4.pdf

PB-A-15.16_A4.pdf

PB-A-15.17_A3.pdf

PB-A-15.18_A4.pdf

PB-SZT-01_A3.pdf

PB_OPIS_TECHNICZNY.pdf

7. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

8. informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

 

 

Back to Top