Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń sprężonego powietrza w budynku sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie przeglądu serwisowego systemu oddymiającego  w hali sortowni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  przy ul. Turskiego 4 w Ostrołece

1.Zaproszenie_do_złożenia__oferty__na_wykonanie_przeglądu_serwisowego.pdf

2.Załączniki_Nr_1_Nr_2_i_Nr_3_do_zaproszenia.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu serwisowego systemu układu średniego podciśnienia zespołu filtracyjnego GM-ATEX Mechanic System
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WI-598-2019.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu serwisowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WI-597-2019.pdf

Zapytanie cenowe na likwidację wad i usterek w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
Zapytanie_cenowe_roboty_remontowe_ZUK.pdf

Zapytanie cenowe na usunięcie nieszczelności sieci wodociągwej Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołece

1.Zapytanie_cenowe_na_usunięcie_nieszczelności_sieci_wodociągwej.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego -wykonawczego – usytuowanie miejsc postojowych na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty__-_usytuowanie_miejsc_postojowych_Sienkiewicza_24-26.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie studni chłonnych i drenażu rozsączającego na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 8 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_studnie_chłonne_Partyzantów_8.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Sienkiewicza_24-26_osłona_smietnikowa.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24-26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Sienkiewicza_24-26.pdf

Dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego – tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów na stacjach paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrołęki
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ISKRA ul.dr Wiktora Stańskiego 6 w Ostrołęce

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_na_wykonanie_instalacji_monitoringu_wizyjnego.pdf

Back to Top