Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty – Utrzymanie porządku i czystości budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ZIELONA DOLINA przy ul. A. Gołasia 3 w Ostrołęce

Ofertę należy złożyć w terminie do 25 czerwca 2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka (pokój nr 1 lub 2).
W razie pytań prosimy dzwonić. Osoba do kontaktu : Monika Kaleta, tel (29) 765 05 07
Zaproszenie_do_zlożenia_oferty_WM_Zielona_Dolina.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - utrzymanie porządku i czystości budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_na_sprzątanie_WM_Sienkiewicza_24-26.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty na  likwidację podjazdu dla wózka inwalidzkiego przy budynku  ul. Gocłowskiego 3 w Ostrołece

Gocłowskiego_3_podjazd.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę okien piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 6 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WM_Partyzantów_6.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty  na  wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych  w budynku przy  ul.A.E. Fieldorfa "Nila" 24A w Ostrołęce( 10 lokali)

1.Fieldorfa_Nila_24_A_AURA_Zaprosz_wymiana_zaworów_cal_got.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty  na  wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi i zaworów odcinających w budynku przy Pl. Bema 7A w Ostrołęce

1.Bema_7A_zaproszenie_wymiana_zaworów-scalone_got.pdf

Zapytanie cenowe  na naprawę obróbek blacharskich , rynien i likwidacja przecieków dachowych w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce

1.Zapytanie_cenowe__dotyczące_naprawy_obróbek_blacharskich_i_elewacji .pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany istniejącej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 19 w Ostrołęce
1._zaproszenie.pdf

2._formularz_ofertowy.pdf

3_ogólne_warunki_umowy.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie  konserwacji urządzeń Stacji Segregacji Odpadów  Komunalnych w Ostrołęce ul.Turskiego

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie__konserwac.pdf

Dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4

1.Ogłoszenie_o_zamówienu_-_paliwo.pdf

2.SIWZ_dostawa_paliwa.pdf

3.Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postępowania_-_paliwo.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów serwisowych i czyszczenia przepompowni sanitarnej i deszczowej, separatorów substancji  ropochodnych i osadnika znajdujących  się na trenie ZUOK ul. Turskiego 4 w Ostrołęce

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej__na_wykonanie_przeglądów.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych w budynku przy Al. I AWP 42 w Ostrołece

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_cenowej_na_wykonanie_wymiany_zaw.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń sprężonego powietrza w budynku sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie przeglądu serwisowego systemu oddymiającego  w hali sortowni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  przy ul. Turskiego 4 w Ostrołece

1.Zaproszenie_do_złożenia__oferty__na_wykonanie_przeglądu_serwisowego.pdf

2.Załączniki_Nr_1_Nr_2_i_Nr_3_do_zaproszenia.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu serwisowego systemu układu średniego podciśnienia zespołu filtracyjnego GM-ATEX Mechanic System
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WI-598-2019.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu serwisowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_WI-597-2019.pdf

Zapytanie cenowe na likwidację wad i usterek w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
Zapytanie_cenowe_roboty_remontowe_ZUK.pdf

Zapytanie cenowe na usunięcie nieszczelności sieci wodociągwej Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołece

1.Zapytanie_cenowe_na_usunięcie_nieszczelności_sieci_wodociągwej.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego -wykonawczego – usytuowanie miejsc postojowych na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty__-_usytuowanie_miejsc_postojowych_Sienkiewicza_24-26.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie studni chłonnych i drenażu rozsączającego na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 8 w Ostrołęce
Zaproszenie_do_złożenia_oferty_studnie_chłonne_Partyzantów_8.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Sienkiewicza_24-26_osłona_smietnikowa.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24-26 w Ostrołęce
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Sienkiewicza_24-26.pdf

Dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego – tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów na stacjach paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrołęki
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ISKRA ul.dr Wiktora Stańskiego 6 w Ostrołęce

1.Zaproszenie_do_złożenia_oferty_na_wykonanie_instalacji_monitoringu_wizyjnego.pdf

Back to Top