Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – III

Załącznik_Nr_1_-_Formularz_ofertowy3.doc

Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – III etap”
1._Zaproszenie_do_złożenia_oferty-_Nadzór_etap_III_03.08.2020.pdf

2._Załącznik_Nr_2_-_Opis_przedmiotu_zamówienia_etap_III_03.08.2020.pdf

3._Załącznik_Nr_3_-_Wzór_umowy_03.08.2020.pdf

4._Załącznik_Nr_4_Oświadczenie_o_niekaralności_03.08.2020.pdf

5._załącznik_nr_5_Wykaz_osób_03.08.2020.pdf

6._załącznik_nr_6_wykaz_robót_03.08.2020.pdf

Back to Top