Aktualności

„Utrzymanie porządku i czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów zewnętrznych stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości: budynków i terenów zewnętrznych stanowiących własność Miasta Ostrołęki”

„Utrzymanie porządku i czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów zewnętrznych stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości: budynków i terenów zewnętrznych stanowiących własność Miasta Ostrołęki”
1._Ogłoszenie_o_zamówieniu_606158-N-2020.pdf

2._SIWZ_sprzatanie_04.11.2020.pdf

3._załaczniki_edytowalne_04.11.2020.docx

4. Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_540223988.pdf

5. Zmiana_treści_SIWZ_10.11.2020.pdf

6. Załącznik_nr_1_do_umowy_-_wyrys_granice_działek.pdf

7. Zmiana_SIWZ_13.11.2020.pdf

8. Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_13.11.2020.pdf

9. Informacja_z_otwarcia_ofert_WI.1625-2020.pdf

10. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WI.1705-2020.pdf

Back to Top