Aktualności

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji robót na zadaniu „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – IV etap”

 

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji robót na zadaniu „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – IV etap”

1._Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf
2._Załącznik_Nr_2_-_Opis_przedmiotu_zamówienia_etap_II.pdf

3_Załącznik_Nr_1_-_Formularz_ofertowy3.doc

4._Załącznik_Nr_3__-_Wzór_umowy_3.pdf

5._Załącznik_Nr_4_Oświadczenie_o_niekaralności.pdf

6._załącznik_nr_5_Wykaz_osób.docx

7._załącznik_nr_6_wykaz_robót.docx

 

Back to Top