Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót na zadaniu „Remont schodów zewnętrznych oraz wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed budynkiem administracyjno-biurowym przy ul.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót na zadaniu „Remont schodów zewnętrznych oraz wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce”

1._Zaproszenie_do_złożenia_oferty_Nadzór_inwestorski.pdf
2._Załącznik_Nr_1_-_Formularz_ofertowy_Nadzór_inwestorski.doc

3._Załącznik_Nr_2-_Opis_przedmiotu_zamówienia_Nadzór_inwestorski.pdf

4_Załącznik_Nr_3_Ogólne_warunki_umowy_Nadzór_inwestorski.pdf

5._Załącznik_Nr_4_Oświadczenie_o_niekaralności.pdf

6._Załącznik_nr_5_Wykaz_osób.docx

Back to Top