Aktualności

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce
1._Ogłoszenie_o_zamówieniu_606465.pdf

2._SIWZ_RDF_grudzien_2019.pdf

3._załączniki_w_wersji_edytowalnej_RDF.docx

4._Idendyfikator_postępowania_i_numer_ogłoszenia.docx

5. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e991b2fd-fc9d-499a-81d9-9df63685677a.zip

6.Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_WI-_102-2020.pdf

Back to Top