Aktualności

Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce

Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy   ul. Turskiego 4 w Ostrołęce
1. Ogłoszenie_639328-N-2019.pdf

2. SIWZ_SSP_31.12.2019.pdf

3. załączniki_w_wersji_edytowalnej.docx

4. Dokumentacja projektowa

1) SSP__instalacja_spręzonego_powietrza.zip

2) SSP-_kanalizacja_teletechniczna.zip

3) SSP_system_sygnalizacji_pożaru.zip

4) SSP_zasilanie.zip

5. Zmiany_do_SIWZ_Przedmiar_Robót.pdf

6. Informacja_z_otwarcia_ofert_20.01.2020.pdf

7. Informacja_o_odrzuceniu_oferty_WI-146-2020.pdf

8.  Unieważnienie_postępowania_WI.187-2020.pdf

 

Back to Top