Aktualności

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom pochodzący z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce, ul. Komunalna 8

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom pochodzący z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce, ul. Komunalna 8
1. Ogłoszenie_o_zamówieniu_772861-N-2020.pdf

2. SIWZ_odpady_190503.pdf

3._Załączniki_do_SIWZ_odpady_190503.docx

4. pytania-odpowiedzi-zmiany_SIWZ_190503.pdf

5. Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_540396093.pdf

6. Sprawozdanie_z_badań.pdf

7. Zmiany_-_modyfikacje_SIWZ_Odpady_190503.pdf

8. Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_540397521-N-2020.pdf

9. Informacja_z_otwarcia_ofert_WI-60-2021.pdf

10. Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_WI-97-2021.pdf

 

Back to Top