Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 6A

Zaproszenie do złożenia oferty na „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 6A
1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-Koncepcja_PSZOK.pdf

2. Załacznik_nr_1_-_Formularz_oferty_Koncepcja_PSZOK_wersja_edyt.docx

3. Załącznik_Nr_3_-Wzór_Wykazu_usług_wersja_edyt.docx

4. Pytania_i_odpowiedzi_do_zaproszenia_WI-100-2021.pdf

5. Informacja_o_przedłużeniu_terminu_składania_ofert.pdf

6. Informacja_z_otwarcia_ofert_Koncepcja_PSZOK.pdf

Back to Top