Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na opracowanie na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem przy ul. 11 Listopada 17 w Ostrołęce

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na opracowanie na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem przy ul. 11 Listopada 17 w Ostrołęce

1._zaproszenie_utwardzenie_terenu.pdf

2._formularz_ofertowy_utwardzenie_terenu.pdf

3_ogólne_warunki_umowy_utwardzenie_terenu.pdf

 

 

 

Back to Top