Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
1._Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

2. Oświadczenie_o_niekaralności.pdf

3. Załącznik_Nr_1_-_Formularz_ofertowy2.doc

4. Załącznik_Nr_2_-_Opis_przedmiotu_zamówienia_etap_II.pdf

5. Załącznik_Nr_3__-_Wzór_umowy_3.pdf

6. załącznik_nr_4_Wykaz_osób.docx

7. załącznik_nr_5_wykaz_robót.docx

Back to Top