Aktualności

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku sortowania i przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce II

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku sortowania i przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce II

1. Ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-OJS128-313603-pl.pdf

2. SIWZ_RDF_II.pdf

3. Załączniki_do_SIWZ_RDF_II_wersja_edytowalna.docx

4. Identyfikator_postępowania_i_nr_ogłoszenia_TED.docx

5. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7992e3b9-41fd-408b-94cf-d81bc59c515f.zip

6. Zawiadomienie_o_unieważnienu_postępowania_RDF_II.pdf

7. 2019-OJS156-385595-pl.pdf

Back to Top