Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu, wykonanie utwardzenia terenu przy Al. Jana Pawła II w Ostrołęce

Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu, wykonanie utwardzenia terenu przy Al. Jana Pawła II w Ostrołęce
1._Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-budowa_miejsc_postojowych.pdf

2._Jana_Pawła_II__Formularz_oferty.pdf

3._Jana_Pawła_II__Ogólne_warunki_umowy.pdf

4._Przedmiar.pdf

5_Projekt.zip

6._SST.zip

Back to Top