Aktualności

„Remont schodów zewnętrznych oraz wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce”

„Remont schodów zewnętrznych oraz wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce”
1._Ogłoszenie_o_zamówieniu_578677-N-2020.pdf

2._SIWZ_Remont_schodów_i_wymiana_kanalizacji_Nila_15.pdf

3._Załaczniki_do_SIWZ_Remont_schodów_i_wymiana_kanalizacji_Nila_15.docx

4. Dokumentacja

1) PROJEKT_BUDOWLANY_Nila_15.zip

2) Projekt_kanalizacja_Nila_15.zip

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

5. 1) STWIOR_Nila_15.odt

5.2) STWIOR_KANALIZACJA__NILA_15.pdf

6. Przedmiar

6.1) Przedmiar_schody_i_podjazd.pdf

6.2) PRZEDMIAR_KANALIZACJA_FN_15.pdf

7. Informacja_z_otwarcia_ofert_14.09.2020.pdf

8. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WI.1321-2020.pdf

 

 

 

Back to Top