Aktualności

Utrzymanie porządku i czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów zewnętrznych stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości: budynków i terenów zewnętrznych stanowiących własność Miasta Ostrołęki

Utrzymanie porządku i czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów zewnętrznych stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości: budynków i terenów zewnętrznych stanowiących własność Miasta Ostrołęki
1. Informacja_z_otwarcia_ofert_utrzymanie_porządku_i_czystości.pdf

Back to Top