Aktualności

Wymiana wodomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy A.E. Fieldorfa „Nila” 24A w Ostrołęce.

Wymiana wodomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy A.E. Fieldorfa „Nila” 24A w Ostrołęce.

1. Wodomierze_Nila_24A_-_Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

2. Wodomierze_Nila_24A_-_Przedmiot_i_zakres_zamówienia.pdf

3. Wodomierze_Nila_24A_-_Ogólne_warunki_umowy.pdf

4. Wodomierze_Nila_24A_-_Oferta.docx

5. Wodomierze_Nila_24A_-_Protokół_z_wymiany_wodomierzy.docx

 

Back to Top