Aktualności

Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku administracyjno – biurowego przy ul. Augusta Fieldorfa „NILA” 15 w Ostrołęce do wymogów przeciwpożarowych

Zaproszenie do składania ofert : Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku administracyjno – biurowego przy ul. Augusta Fieldorfa „NILA” 15 w Ostrołęce do wymogów przeciwpożarowych.

1._Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

2._Załącznik_Nr_1_-_Formularz_ofertowy_pop.doc

3_Załącznik_nr_2_Ogólne_warunki_umowy.pdf

Fieldorfa_Nila_15_ekspertyza_p.poż.zip

Postepowanie_MKWPSP.pdf

Wyjaśniena.pdf

Back to Top