Aktualności

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku sortowania i przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku sortowania i przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce

1 Ogłoszenie_o_zamówieniu_RDF.pdf
2. SIWZ_RDF.pdf

3. Załączniki_do_SIWZ_-wersja_edytowalna.docx

4.załącznik_nr_2_Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc

5. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_687ee808-f0e0-49ab-b79d-4dd94eb0b3cc.zip

6.Ogłoszenie_o_sprostowaniu__ogłoszenia_Nr_2019-S_098-237333.pdf

7.Zmiana_SIWZ_z_dnia_7.06.2019_r.pdf

8. Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_RDF.pdf

 

 

 

Back to Top