Aktualności

Usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznych i sanitarnych.

Usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanychw specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznych
i sanitarnych.

1. Zaproszenie_do_skladania_ofert_01.07.2024.pdf

2. Formularz_ofertowy_01.07.2024.doc

3. Opis_przedmiotu_zamówienia_01.07.2024.pdf

4. Ogolne_warunki_umowy_01.07.2024.pdf

5. Wykaz_osób_01.07.2024.pdf

6. Wykaz_robót_01.07.2024.pdf

7. Informacja_z_otwarcia_ofert_09.07.2024.pdf

Back to Top