Aktualności

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu boksów magazynowych Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8 o mocy nie mniejszej niż 44,0 kWp i nie większej niż 50 kWp

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu boksów magazynowych Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8 o mocy nie mniejszej niż 44,0 kWp i nie większej niż 50 kWp.

1. 2023.11.03_-_zaproszenie__do_składania_ofert.pdf

2. 2023.11.03_-_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

3. 2023.11.03_-_projekt_umowy.pdf

4. 2023.11.03_-_FORMULARZ_OFERTY.docx

5. 2023.11.06_-_INFORMACJA-SPROSTOWANIE.pdf

6. Unieważnienie_postępowania.pdf

Back to Top