Aktualności

I N F O R M A C J A

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z ul. Berka Joselewicza 1 informuje, że wtorek 4 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy, za wyjątkiem pracowników na stanowiskach robotniczych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8 i pracowników na stanowiskach robotniczych Wydziału Konserwacji Instalacji.                                                                                                                          

 

 

Back to Top