Aktualności

Nowe atrakcje dla mieszkańców!

Okres wakacji to czas, w którym zdecydowanie zwiększa się aktywność dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu. W związku z tym Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. przygotowało dla mieszkańców budynków z zasobu Spółki zewnętrzne urządzenia fitness zamontowane w sąsiedztwie budynku przy al. Jana Pawła II 134. Lokalizacja tych urządzeń na terenie obejmującym boisko do koszykówki oraz piłki nożnej pozwoli wszystkim zainteresowanym korzystać z a kompleksu sportowego w sposób bezpieczny i nieuciążliwy dla pozostałych mieszkańców osiedla. O zapotrzebowaniu na tego typu urządzenia, poza licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców, niech świadczy fakt, że pierwsi użytkownicy skorzystali z nich już chwilę po ukończeniu prac montażowych!

 

4

URZADZENIA TRZY

1a

Back to Top