Aktualności

Informacja o przydziale lokalu mieszkalnego

Lista osób, którym Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.

w dniu 22 maja 2020 roku.
 

1.  Olga i Rafał Lis – przydział lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce (lokal trzypokojowy, powierzchnia użytkowa 65,00 m2),

2. Renata Monika Białobrzeska – przydział lokalu nr 23 w budynku przy al. Jana Pawła II 134 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia użytkowa 46,60 m2).

 
Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,               07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 22 maja 2020 roku.

Lista zostaje ogłoszona 22 maja 2020 roku.

Back to Top