Aktualności

Ćwiczenia pożarowe w Samorządowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych

Dbamy o bezpieczeństwo miasta i mieszkańców. Z własnej inicjatywy zorganizowaliśmy w piątek, 17 sierpnia ćwiczenia pożarowe w Samorządowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Turskiego w Ostrołęce. Ich celem było sprawdzenie „w boju” powołanej niedawno sekcji gaśniczej składającej się z 6 pracowników sortowni.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar jednej z frakcji śmieci z przeniesieniem na teren hali sortowni, wypadek z udziałem jednego z pracowników, któremu konieczne było udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcję ratunkową miał utrudniać gęsty i gryzący dym oraz ryzyko związane z przeniesieniem się ognia na pobliskie składowisko odpadów czy halę kompostowni.

W ćwiczeniach oprócz naszej sekcji gaśniczej uczestniczyli także strażacy z JRG PSP Ostrołęka oraz strażacy ochotnicy z OSP w Rzekuniu, Lelisie i Borawem. Akcję nadzorowało kierownictwo ostrołęckiej straży pożarnej – komendant Jarosław Wilga oraz jego zastępca Grzegorz Pragacz. W ocenie komendanta Wilgi ćwiczenia przebiegły pomyślnie, pozwoliły na sprawdzenie w praktyce nabytych umiejętności przez wszystkich uczestników manewrów oraz były okazją do zapoznania się ratowników z obiektem.

- Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne zarówno dla nas jak i dla pracowników zakładu, którzy w praktyce mogą zobaczyć jak wygląda akcja gaśnicza, jak się zachować podczas ewakuacji. Strażacy z PSP jak i OSP mogą dzięki takim ćwiczeniom poznać specyfikę akcji gaśniczej w przypadku prawdziwego pożaru w tego typu zakładach – mówił podczas podsumowania ćwiczeń komendant Wilga.

Jak zapewnił prezes OTBS, Grzegorz Makowiecki, w przyszłości organizowane będą kolejne ćwiczenia a umiejętności członków sekcji gaśniczej będą stale rozwijane i doskonalone.

- Odpowiednio przeszkoleni w zakresie prowadzenia akcji gaśniczych pracownicy będą w stanie prawidłowo zareagować w przypadku wystąpienia prawdziwego pożaru. Dzięki temu ryzyko ewentualnych zagrożeń z tym związanych zostanie znacznie zminimalizowane. Bezpieczeństwo naszych pracowników a także mieszkańców Ostrołęki jest dla nas najważniejsze – mówi prezes Makowiecki.

Za udział w ćwiczeniach oraz ich sprawnym przebiegu dziękujemy dowódcom KM PSP Ostrołęka, strażakom PSP oraz OSP a także zaangażowanym w ćwiczenia pracownikom sortowni.

IMG 0810

IMG 0812

IMG 0813

IMG 0814

IMG 0819

IMG 0822

IMG 0837

IMG 0852

IMG 0854

IMG 0890

IMG 0916

IMG 0970

IMG 1079

IMG 1318

 

Back to Top