Aktualności

Lista osób, którym Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. w dniu 18 września 2018 roku

Lista osób, którym Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokale mieszkalne w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.

w dniu 18 września 2018 roku.

1. Michał i Kamila Żochowscy – przydział lokalu mieszkalnego nr 47 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 44,90 m2),

2. Rafał Mażewski i Justyna Drężek – przydział lokalu nr 6 w budynku przy al. Jana Pawła II 136 w Ostrołęce (lokal dwupokojowy, powierzchnia 53,40 m2).

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przydziału mieszkań na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkań jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista o przydziale mieszkań została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 18 września 2018 roku.

Lista zostaje ogłoszona 18 września 2018 roku.
Back to Top